Používání IP telefonů na MFF UK

Základní informace

Od roku 2011 je na MFF UK nasazena SIP telefonie. Základní možnosti, které nabízí, naleznete níže.

Provozní informace

Během ak. roku 2014/2015 začal přechod z čísel patřících společnosti O2 na čísla patřící UK. Změna se projeví především v prefixu telefonních čísel, původní 22191 bude postupně nahrazováno 95155. Tento proces je dlouhodobý (cca 10 let) a po celou dobu budou stávající čísla funkční. Od 8. 2. 2015 jsou odchozí hovory odesílány se novým zdrojovým číslem (prefixem). Na nová čísla je již od poloviny roku 2014 možné volat. Pobočková čísla (za prefixem) zůstávají beze změny.

1. lednový víkend roku 2013 Proběhl upgrade IOS v telefonních přístrojích SPA 50×.

Leden 2012 Ústředna Troja přepojena do SIP sítě. Všechny budovy jsou tak přepojeny na odchozí volání přes SIP operátora Voinet. Faxová volání jsou automaticky směrována přes O2. Použití konkrétního operátora je možné pomocí prefixu:

  • 1001 … VOINET
  • 1022 … O2

Volba prefixu je užitečná napříkald v případě, že má standardně zvolený operátor technické potíže.

Služby a vlastnosti sítě

Provádění volání: Volání se provádí volbou čísla volaného účastníka. Není třeba zadávat úvodní nulu, telefonní síť sama pozná, zda jde o volání mimo místní síť. Jedinou výjimkou jsou čísla zvláštních služeb, např. 1188, která je nutno uvodit nulou a vytočit tedy 01188. Ústředna je jinak nedokáže odlišit od vnitřních čísel.

Číslovací plán:
3xxx … Karlín
1xxx … Karlov
4xxx … Malá Strana
2xxx … Troja
9xxxexterní telefony zaměstnanců mimo budovy MFF

Při volání z veřejné telefonní sítě je možné ke vstupu do vnitřní sítě MFF použít předčíslí 95155xxxx.

Tísňová volání: Tísňová volání lze provádět ze všech telefonních aparátů, bez ohledu na případná omezení, která mohou být pro daný aparát v platnosti. Tísňové linky lze vytočit s nulou na začátku i bez ní.

Hovor s operátorem na tísňové lince není z bepečnostních důvodů možné ukončit ze strany volajícího, aparát automaticky přejde do hlasitého odposlechu. Zavěsit (a tím ukončit hovor) může pouze operátor na druhé straně linky. Při náhodném vytočení tísňové linky stačí zachovat chladnou hlavu, v klidu se omluvit za omyl a nechat operátora zavěsit.

Čísla tísňových volání: 112 150 155 156 158

Tísňové volání nelze uskutečnit z externě připojeného zařízení (čísla 9xxx, viz Externí přístup k SIP službám).

Nerušit: Linku lze uvést do stavu nerušit, ve kterém nepřijímá žádné příchozí hovory (ani nezaznamenává zmeškaná volání!). Stav nerušit zapíná, vypíná a signalizuje pravé spodní tlačítko napravo od displeje, viz návod k přístroji.

Konferenční hovor: Současné volání tří a více účastníků, kteří se slyší zároveň. Nastavení konference se provádí během hovoru příslušným tlačítkem pod displejem telefonu, viz návod k přístroji.

Zaparkování hovoru: Pokud je při hovoru signalizován příchod dalšího hovoru, je možné nový hovor přijmout s tím, že se aktuálně prováděný hovor „zaparkuje“. Zaparkování se provádí příslušným tlačítkem pod displejem telefonu, viz návod k přístroji.

Přesměrování: Příchozí hovory lze přesměrovat na jiné číslo, volba se provádí vytočením *21*<číslo>, zrušení pak buď tlačítkem napravo od displeje (druhé odspodu) nebo vytočením #21. Zapnuté přesměrování je signalizováno na displeji přístroje a červeným deaktivačním tlačítkem, viz návod k přístroji.

Telefonní aparáty

Přípustné a uživatelskou podporou akceptované aparáty jsou:

Telefonní aparát(y) si lze vyžádat a případně další informace získat na adrese sip-l@mff.cuni.cz.

Analogové telefonní přítroje jsou zachovány na místech, kde hrozí zcizení, zničení, poškození nových SIP telefonů, nebo kde jsou zapotřebí zvláštní zařízení jako fax, modem, dveřník a podobně. Všechny tyto analogové přístroje jsou do SIP sítě připojeny přes převodník.

Často kladené dotazy

Nejde mi nastavit zvonění

Od konce září 2011, kdy byla nasazena Fakultní aplikace, se zvonění nastuje jejím prostřednictvím, nikoli přes menuNastaveníNastavení vyzvánění v telefonu. Více o fakultním rozšíření funkcí SIP telefonů si přečtěte na zvláštní stránce.

Co znamená, když mi volá číslo INVALID_12345689

Volající ústředny nemusí být za všech okolností korektně nastaveny a jedním z projevů nějaké závady je například to, že číslo dodané jako identifikace volajícího je neplatné. Na takového číslo není možné zpět volat, proto je na displeji přístroje vizuálně odlišeno od čísel, která jsou v pořádku. Číslo je ale možné vyvolat z historie přístroje, upravit a zavolat na něj po této ruční opravě.

Co se děje s nastavením telefonu, které udělám? Nemůžu o něj přijít?

Data zadaná do telefonu (rychlá volba, uložená tel. čísla, nastavení zvonění, apod.) jsou uložena v telefonu, při upgrade/resetu telefonu nelze vyloučit, že tato nastavení budou ztracena, nicméně děláme vše proto, aby k tomu nedocházelo. Úplně vyloučit to nicméně nelze.

Rozcestník

Dotazy, změny, hlášení závad: sip-l@mff.cuni.cz
Aktuální informace: sip-info-l

Často kladené dotazy
Změna zvonění…
Volá divné číslo…
Nastavení telefonu…

Stručný přehled kódů

*1převzít hovor ve skupině
*21*<číslo>aktivovat přesměrování → číslo
#21zrušit přesměrování
*49aktivovat funkci nerušit
#49zrušit funkci nerušit
1111spojovatelka
 více → Kódy pro fajnšmekry