Fakultní WWW stránky

Organizaci provozu webových stránek Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy upravuje Směrnice děkana č. 1/2021.

Redakční systém MFF UK

Pro správu a aktualizaci fakultního webu používáme vlastní redakční systém. Dokumentace je v tuto chvíli dostupná po přihlášení přímo v jeho servisním rozhraní. Vybrané postupy budeme zveřejňovat také v sekci Návody pro tvůrce obsahu.

Informace o úpravách systému a jeho nových funkcích můžete sledovat na stránce Novinky fakultního webu nebo prostřednictvím RSS kanálu.

Dotazy a požadavky můžete zasílat na adresu www@matfyz.cuni.cz.

Zkrácené adresy, přesměrování a QR kódy

Adresy některých stránek mohou být příliš dlouhé pro použití např. v tištěných materiálech. Pro tyto případy nabízíme řadu zkrácených adres, po jejichž zadání je návštěvník přesměrován na aktuálně platné místo. O zavedení nové zkrácené adresy můžete požádat zasláním e-mailu na www@matfyz.cuni.cz.

Odkazy na zaměstnance

Odkazy na podrobné kontaktní údaje osoby jsou dostupné ve formě www.mff.cuni.cz/Jmeno.Prijmeni. Jméno a příjmení se uvádí bez diakritiky s velkými počátečními písmeny. Pokud má dotyčný víceslovné jméno/příjmení, jednotlivé části je nutno uvést bez mezer za sebou. Jde-li o jmenovce, jsou po kliknutí zobrazeni všichni, kteří mají odpovídající jméno a příjmení.

Příklady:

Odkazy na pracoviště

Odkazy na podrobné kontaktní informace na každé pracoviště jsou dostupné ve formě www.mff.cuni.cz/ZKRATKA. Zkratka (podle Číselníku středisek) se uvádí bez diakritiky velkými písmeny. Pracovištěm se pro toto použití rozumí i orgány fakulty a další organizační složky. Funkční zůstávají i zkratky pracovišť, která změnila svůj název nebo se transformovala v jiná.

Příklady:

Další atypické (spíše historické) odkazy na některá pracoviště

www.mff.cuni.cz/libraryQR kódKnihovna MFF UK
www.mff.cuni.cz/libQR kódKnihovna MFF UK
www.mff.cuni.cz/knihovnaQR kódKnihovna MFF UK
www.mff.cuni.cz/mfpQR kódnakladatelství Matfyzpress
www.mff.cuni.cz/matfyzpressQR kódnakladatelství Matfyzpress
www.mff.cuni.cz/skasQR kódStudentská komora akademického senátu
www.mff.cuni.cz/ktvQR kódKatedra tělesné výchovy
www.mff.cuni.cz/odboryQR kódFakultní odborová organizace

Odkazy spojené se studijní agendou a propagací fakulty

www.mff.cuni.cz/uchazecQR kódSouhrn všech informací pro uchazeče o studium
www.mff.cuni.cz/kurzyQR kódPřípravné kurzy k maturitě a přijímacím zkouškám
www.mff.cuni.cz/bc-oboryQR kódObory nabízené pro Bc. studium
www.mff.cuni.cz/bc-prijrizQR kódPodmínky přijímacího řízení pro Bc. studium
www.mff.cuni.cz/podminky-bcQR kódPodmínky přijímacího řízení pro Bc. studium
www.mff.cuni.cz/podminky-mgrQR kódPodmínky přijímacího řízení pro NMGr. studium
www.mff.cuni.cz/eprihlaskaQR kódElektronická přihláška ke studiu → SIS
www.mff.cuni.cz/prijimackyQR kódPrůběh přijímacího řízení → SIS
www.mff.cuni.cz/ucitelstviQR kódInformace o studiu učitelství na MFF UK
www.mff.cuni.cz/ezapisQR kódZápis předmětů → SIS
www.mff.cuni.cz/sisQR kódStudijní informační systém → SIS
www.mff.cuni.cz/karolinkaQR kódAktuálně platné studijní plány Bc. a Mgr. studia
www.mff.cuni.cz/zfpQR kódZákladní fyzikální praktikum
www.mff.cuni.cz/akceofsQR kódOddělení firemní spolupráce – Akce pro studenty
www.mff.cuni.cz/jdfQR kódJeden den s fyzikou
www.mff.cuni.cz/jdimQR kódJeden den s informatikou a matematikou
www.mff.cuni.cz/dodQR kódDen otevřených dveří
www.mff.cuni.cz/dsdQR kódDěkanský sportovní den
www.mff.cuni.cz/lmfsQR kódLetní matematicko-fyzikální soustředění
www.mff.cuni.cz/vedohraniQR kódVědohraní
www.mff.cuni.cz/anketaQR kódStudentská anketa
www.mff.cuni.cz/u3vQR kódUniverzita třetího věku
www.mff.cuni.cz/admissionQR kódNabídka studia pro zahraniční studenty
www.compsci-math.czQR kódvariantní vstup do nabídky studia pro zahraniční studenty
www.math-compsci.czQR kódvariantní vstup do nabídky studia pro zahraniční studenty
www.studuj-matfyz.czQR kódMicro site Studuj Matfyz
www.studujmatfyz.czQR kódvariantní adresa pro Studuj Matfyz
www.matfyz.czQR kódPortál Matfyz.cz
www.matfyz-alumni.czQR kódSpolek Matfyz Alumni
www.matfyzpress.czQR kódNakladatelství MatfyzPress (e-shop)
www.nase-rotunda.czQR kódSvatováclavská rotunda na Malé Straně
www.dnyfirem.matfyz.czQR kódDny firem na Matfyzu
www.podcast.matfyz.czQR kódPodcasty z Matfyzu
www.facebook.com/mffukQR kódMFF na Facebooku
www.youtube.com/matfyzQR kódMFF na YouTube
www.twitter.com/matfyzQR kódMFF na Twitteru
www.instagram.com/mffukQR kódMFF na Instagramu

Různé

www.mff.cuni.cz/netQR kódPočítačové sítě na MFF UK
www.mff.cuni.cz/wdsQR kódstudentská konference Week of Doctoral Students
www.mff.cuni.cz/scostepQR kódScientific Comitee on Solar-Terrestrial Physics
www.mff.cuni.cz/unicertQR kódMezinárodní jazyková zkouška
www.mff.cuni.cz/soutezeQR kódVědecké a studijní soutěže pro studenty
www.mff.cuni.cz/galerieQR kódMalá galerie vědeckého obrazu
www.mff.cuni.cz/enQR kódHomepage fakulty – anglická verze
www.mff.cuni.cz/safetyQR kódA written record and training texts on fire protection and safety for students of the Faculty of Mathematics and Physics
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení propagace a mediální komunikace. Poslední úprava stránky: 15. 9. 2023, 13:11.