Fakultní www stránky

Struktura fakultních stránek, tj. webu na adrese https://www.mff.cuni.cz, vede při snaze o rozumné členění k tomu, že adresy na cílové místo bobtnají a jsou svojí délkou nevhodné pro vložení do tištěných materiálů. Pro tento případ nabízíme řadu krátkých adres určených právě pro tento účel. Po jejich zadání je návštěvník přesměrován na aktuálně platné místo.

Při jakékoli nejistotě ohledně odkazu se na nás neváhejte obrátit. Stejně tak doporučujeme si u tištěných dokumentů určených pro distribuci mimo fakultu nechat použité odkazy u nás zkontrolovat. Je samozřejmě možné si vyžádat zkrácenou adresu pro uvedení v tištěném materiálu.

Odkazy na zaměstnance, pracoviště apod.

Odkazy na podrobné kontaktní informace na každé pracoviště jsou dostupné ve formě http://www.mff.cuni.cz/ZKRATKA. Zkratkou se rozumí zkratka názvu pracoviště, dostupné na stránkách Organizační struktura. Příklad: http://www.mff.cuni.cz/PSIK (všechna písmena velká!). Pracovištěm se pro toto použití rozumí i orgány fakulty a další organizační složky.

Příklady:

Pozn.: Funkční zůstávají i zkratky pracovišť, která změnila svůj název nebo se transformovala v jiná (KFKL, KEVF, ...).

Příklady (raději ale použijte aktuální zkratky ;-):

Odkazy na podrobné kontaktní údaje osoby jsou dostupné ve formě http://www.mff.cuni.cz/Jmeno.Prijmeni. Jméno a příjemní se uvádí bez diakritiky, s velkými počátečními písmeny. Pokud má dotyčný víceslovné jméno/příjmení, jednotlivé části je nutno uvést bez mezer za sebou. Jde-li o jmenovce, jsou po kliknutí zobrazeni všichni, kteří mají odpovídající jméno a příjmení. Příklady:

Další atypické (spíše historické) odkazy na některá pracoviště

Pozn.: Doporučujeme raději využívat odkazů vedoucích přes stránky MFF UK (ty uvedené v předchozí kapitole), u nich je zaručeno, že i po změně stránek dané katedry (přesunu na jiné místo a podobně) zůstanou funkční (adresy občas směřují mimo náš server a není tedy zaručeno, že se cílové místo neztratí v propadlišti dějin). Odkaz na domácí stránku uvedenou v kontaktních informacích si spravuje přímo dané pracoviště, je proto velká pravděpodobnost, že údaj vydrží v souladu s realitou.

Odkazy spojené se studijní agendou a propagací fakulty

Různé

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení propagace a mediální komunikace.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208