Vítejte v LabTS

Laboratoř hledá služby. Kontakt viz níže.


LabTS je klimatizovaná počítačová laboratoř/učebna určená studentům a zaměstancům MFF UK, případně k výuce. Studenti z jiných fakult mohou získat přístup do laboratoře pouze výjimečně na základě žádosti jejich vyučujícího z MFF.

LabTS se nachází místnosti V184 v budově Vývojových dílen v trojském areálu MFF na adrese V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 v prvním patře (stejně jako Katedra jazykové přípravy).

Služby pro uživatele

V laboratoři můžete:
 • surfovat po internetu
 • tisknout (i barevně)
 • skenovat
 • vypalovat CD a DVD (čisté CD a DVD k zakoupení u služby)
 • používat 10 GB užívatelského prostoru na su.mff.cuni.cz
 • používat nainstalovaný software (Mathematica, Matlab, IDL ...)
 • využívat disketových mechanik 3.5" a čteček paměťových karet SD/MMC/SM/MS/MS Pro/CF/MD/SM
k tomu jsou k dispozici:
 • PC s Windows - 7
 • PC s Linuxem - Gentoo
 • skener CanoScan Lide
 • černobílá tiskárna HP LaserJet
 • případně barevná tiskárna OKI
 • postarší projektor
 • tabule na křídu
 • výkonná klimatizace vč. nové, v r. 2021 instalované jednotky

K počítačům se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla do CAS

Provozní doba

Laboratoř je otevřena:

 • Každý pracovní den od 8:00 do 20:00.
 • Letní prázdniny: V průběhu letních prázdnin může být pracovní doba zkrácena
 • V průběhu svátků a jiných než letních prázdnin se neslouží.
 • Otevírací doba může být také krátkodobě upravena vzhledem k probíhající výuce a personálním možnostem laboratoře. Kdy je laboratoř otevřena najdete v kalendáři níže:

Tisk

Černobílý jednostranně 1 Kč
Černobílý oboustranně 1,50 Kč
Barevný jednostranně 2 Kč
Barevný oboustranně 3,50 Kč

 

Ostatní služby

CD 4 Kč
DVD 7 Kč
Euroobal 1 Kč
Barevný papír 1 Kč

 

Kontakt

Volná místa

Provozní řád

Na používání služeb LabTS se vztahuje zejména směrnice děkana č. 4/2018 a provozní řád či sdělení vyvěšená v laboratoři a na nástěnce před ní.

Uživatel je povinen zdržet se všech činností, které by mohly vést k porušení některého z ustanovení tohoto řádu, pravidel pro práci na počítačových sítích MFF UK, etiky sítě Internet a pokynů správce.

Odkazy