Overleaf na MFF UKOverleaf

Doporučujeme si přečíst text na této stránce dříve, než začnete Overleaf využívat.

Pokud už o Overleaf všechno víte, můžete jej rovnou využít.


VYUŽÍT OVERLEAF

Pozor! Abyste se do Overleafu úspěšně přihlásili a získali licenční plán Overleaf Professional, musíte mít v CAS zaregistrovanou e-mailovou adresu z domény cuni.cz! Podrobněji viz níže.


Nepřehlédněte

K dispozici jsou šablony zavěrečných prací na MFF UK pro LaTeX, které můžete v Overleafu využít.

Otázky a odpovědi

1. Co je to Overleaf?

Overleaf je online nástroj sloužící k individuální i týmové tvorbě odborných akademických prací. Systém používá pro počítačovou sazbu program LaTeX. Blíže viz Wikipedie, heslo Overleaf.

2. Jak funguje Overleaf?

Overleaf funguje jako cloudová služba. Tuto službu neprovozuje MFF ani UK, nýbrž externí subjekt. Službu mohou využívat ti, kdo v ní mají zaregistrovaný účet.

3. Kolik stojí Overleaf?

V základní variantě je Overleaf zdarma. MFF si platí předplatné Overleaf Commons, v rámci kterého mají všichni zaměstnanci i studenti k dispozici bohatší možnosti v rámci licenčního plánu Overleaf Professional.

4. Jak se mám do Overleaf zaregistrovat a přihlásit?

Využijte odkaz uvedený výše. Následně využijte možnost Log in through your institution a poté se přihlašte prostřednictvím CAS. Pokud již máte v Overleaf individuální účet, můžete jej změnit (propojit) na institucionální (využijte možnost Link account). Pozor! Abyste se do Overleafu úspěšně přihlásili a získali licenční plán Overleaf Professional, musíte mít v CAS zaregistrovanou e-mailovou adresu z domény cuni.cz, a to pouze tuto jednu (CAS umožňuje zadat více adres)! Dříve, než se pokusíte Overleaf používat, tedy prověřte, že vaše kontakní údaje v CAS splňují toto kritérium. Pokud máte v CAS zadanou adresu, která toto kritérium nesplňuje a nebo tam e-mailovou adresu nemáte zadanou vůbec, případně jich tam naopak máte více, nejprve to napravte. Zaměstnanci mohou využít svoji běžnou pracovní adresu (např. ve tvaru jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz nebo jmeno.prijmeni@matfyz.cuni.cz), studenti mohou pro daný účel využít adresu UKČO@o365.cuni.cz směřující do systému Microsoft 365. Na následujícím obrázku je patrné, kde přesně v CAS je třeba adresu zkontrolovat, případně změnit.

Nastavení e-mailové adresy v CAS

5. Zobrazilo se mi chybové hlášení Something went wrong, sorry. Proč?

Something went wrongS vysokou pravděpodobností je příčinou zobrazení tohoto hlášení skutečnost, že v CAS nemáte vyplněnou e-mailovou adresu z domény cuni.cz, viz předchozí bod.

6. Jaké možnosti přidává licenční plán Overleaf Professional?

Licenční plán Overleaf Professional zahrnuje sledování změn v reálném čase, neomezený počet spolupracovníků a úplnou historii dokumentů.

7. Kdo mi poradí s použitím Overleaf?

MFF nezajišťuje podporu pro Overleaf ani LaTeX. Případné dotazy týkající se práce s Overleaf nebo LaTex směřujte přímo na Overleaf nebo se poraďte se svými v daném směru zkušenějšími kolegy/kolegyněmi. Pokud budete mít problémy s přihlášením nebo přiřazením licenčního plánu Overleaf Professional, obraťte se na adresu psik@matfyz.cuni.cz.

99. Na svůj dotaz jsem zde nenašel/nenašla odpověď. Co mám dělat?

Napište svůj dotaz e-mailem na adresu psik@matfyz.cuni.cz. Určitě na něj odpověď dostanete.

Sestavil: Pavel Zakouřil, odd. 728 – PSíK, 17. 7. 2023

Za obsah této stránky zodpovídá: Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu. Poslední úprava stránky: 27. 3. 2024, 11:42.