Pracovní e-mailové adresy zaměstnanců MFF

Každý zaměstnanec MFF má pro pracovní účely používat výhradně e-mailovou adresu, která:

  1. je v souladu s pokynem č. 3 univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů a
  2. je evidována v databázi Amoeba.

Otázky a odpovědi

1. Vyhovuje moje stávající adresa pokynu č. 3 univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů?

Vyhovují všechny adresy, které jsou tvaru *@*.cuni.cz (tedy končící .cuni.cz) i některé další, viz přímo příslušný pokyn.

2. Jak získám adresu, která je v souladu s pokynem č. 3 univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů?

Adresu splňující kritéria daného pokynu lze na MFF získat více způsoby:

3. Proč je třeba, aby byla moje adresa evidována v databázi Amoeba?

Databáze Amoeba slouží jako zdrojové místo pro řadu dalších systému, které z ní čerpají různá data, zejména kontaktní údaje. Pokud vaše e-mailová adresa není evidována v Amoebě, pravděpodobně schází i v dalších systémech, které se přitom pomocí e-mailu mohou snažit vám sdělit nějakou důležitou informaci. Vaše kontaktní informace také mohou postrádat kolegové nebo studenti.

4. Jak ověřím, že je moje adresa evidována v databázi Amoeba?

Zda a případně jaká adresa je u vaší osoby v databázi Amoeba evidována, se dá ověřit zobrazením stránky s údaji o vaší osobě v organizační struktuře na webu MFF.

5. Jak zajistím, aby se moje adresa do databáze Amoeba dostala?

E-mailovou adresu si v databázi Amoeba můžete upravit sám/sama, viz dokument Jak si změnit evidované kontaktní údaje.

Můžete se také obrátit na vhodnou osobu na vašem pracovišti (katedře). Příslušné oprávnění má obvykle tajemník katedry, často ale také sekretářka, případně vedoucí a/nebo jeho zástupce. Nezbývá, než některou z těchto osob na vašem pracovišti poptat. Pro součásti děkanátu tuto činnost zajišťuje obvykle zaměstnanecké oddělení.

6. Co je to databáze Amoeba?

Databáze Amoeba je na MFF dlouhodobě používána k vedení evidence kontaktních údajů osob (nejen zaměstnanců, ale i externistů a vybraných studentů), ke správě přístupového systému do budov a k dalším specifickým úlohám. Jejími přímými uživateli jsou určené osoby z jednotlivých pracovišť. Data z databáze Amoeba se částečně propisují do univerzitního systému WhoIS a do dalších informačních systémů.

 

Poslední aktualizace: 29. 1. 2021