Pracovní e-mailové adresy zaměstnanců MFF

Každý zaměstnanec MFF má pro pracovní účely používat výhradně e-mailovou adresu, která:

  1. je v souladu s pokynem č. 3 univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů a
  2. je evidována v databázi Amoeba.

Otázky a odpovědi

1. Vyhovuje moje stávající adresa pokynu č. 3 univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů?

Vyhovují všechny adresy, které jsou tvaru *@*.cuni.cz (tedy končící .cuni.cz) i některé další, viz přímo příslušný pokyn.

2. Jak získám adresu, která je v souladu s pokynem č. 3 univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů?

Adresu splňující kritéria daného pokynu lze na MFF získat více způsoby:

3. Proč je třeba, aby byla moje adresa evidována v databázi Amoeba?

Databáze Amoeba slouží jako zdrojové místo pro řadu dalších systému, které z ní čerpají různá data, zejména kontaktní údaje. Pokud vaše e-mailová adresa není evidována v Amoebě, pravděpodobně schází i v dalších systémech, které se přitom pomocí e-mailu mohou snažit vám sdělit nějakou důležitou informaci. Vaše kontaktní informace také mohou postrádat kolegové nebo studenti.

4. Jak ověřím, že je moje adresa evidována v databázi Amoeba?

Zda a případně jaká adresa je u vaší osoby v databázi Amoeba evidována, se dá ověřit zobrazením stránky s údaji o vaší osobě v organizační struktuře na webu MFF.

5. Jak zajistím, aby se moje adresa do databáze Amoeba dostala?

Zadávání a aktualizaci údajů v Amoebě si zajišťují přímo jednotlivá pracoviště (katedry). Příslušné oprávnění má obvykle tajemník katedry, často ale také sekretářka, případně vedoucí a/nebo jeho zástupce. Nezbývá, než některou z těchto osob na vašem pracovišti poptat.

Pro součásti děkanátu tuto činnost zajišťuje obvykle zaměstnanecké oddělení.

6. Co je to databáze Amoeba?

Databáze Amoeba je na MFF dlouhodobě používána k vedení evidence kontaktních údajů osob (nejen zaměstnanců, ale i externistů a vybraných studentů), ke správě přístupového systému do budov a k dalším specifickým úlohám. Jejími přímými uživateli jsou určené osoby z jednotlivých pracovišť. Data z databáze Amoeba se částečně propisují do univerzitního systému WhoIS a do dalších informačních systémů.

 

Sestavil: Pavel Zakouřil, odd. 728 – PSíK, 29. 1. 2021