Malá galerie vědeckého obrazu

150 let Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky
Jan Valenta

výstava je instalována v budově Ke Karlovu 3, 1. patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá od 4. 4. 2023 do 1. 6. 2023

bez vernisáže


O výstavě

V roce 2022 uplynulo 150 let od chvíle, kdy Jednota českých mathematiků ke svému 10. výročí vydala úvodní číslo prvního česky psaného matematicko-fyzikálního časopisu. Díky úsilí prvního vedoucího redaktora F. J. Studničky a jeho spolupracovníků se podařilo vytvořit moderní vědecký časopis, první svého druhu v Rakousku-Uhersku. Do roku 1950 pak vyšlo 75 ročníků Časopisu s jedinou vynucenou přestávkou po zákazu v letech 1941–45. Redigování časopisu se věnovali významní docenti a profesoři českých škol za pomoci četných kolegů.

Při listování tisíci zažloutlých stránek můžeme vidět, jak se redaktoři neustále snažili vyhovět rozdílným úkolům: informovat o původních vědeckých výsledcích, referovat o pokroku vědy, popularizovat vědu u mládeže a veřejnosti, pomáhat učitelům, zprostředkovat zprávy členům J ednoty atd. Dlouhou dobu se to celkem dařilo díky vytváření různých příloh – de facto rozdělením obsahu na sekce: vědeckou, popularizující, didaktickou a spolkovou. Nakonec, asi nezbytně, vznikla celá plejáda časopisů pokrývajících tyto potřeby. Dodnes vychází nejméně sedm časopisů, které na odkaz ČPMF navazují – mezi nimi i Československý časopis pro fyziku, který již vstoupil do svého 73. ročníku, a je také představen v druhé části výstavy.

Výstava je putovní. Je tvořena 10 plakáty 70x100 cm na výšku – přepravovanými v tubusu. Výstava je v redukovaném pdf ke stažení.

Kontakt: jan.valenta@mff.cuni.cz


Tabule s ilustracemi k sérii článků A. Seydlera nazvané Přehled novějších pokroků v astronomii z 6. ročníku ukazuje spektra s Fraunhoferovými čárami a spektrální přístroje.

Titulní list a seznam spolupracovníků prvního vydání ČPMF 1872.

Portrét F. J. Studničky z roku 1873. (Zdroj: Archiv JČMF)


Odkazy

  • Dějiny JČMF: J. Valenta: „V Jednotě je F“. Čs. čas. fyz. 62, 97–109 (2012). [pdf]
  • Dějiny ČPMF: J. Valenta: „Vznik a profilování prvního českého matematicko-fyzikálního vědecko-popularizačního časopisu“. Čs. čas. fyz. 72, 373–381 (2022). [pdf]
  • Dějiny Čs. čas. fyz.: J. Valenta: „Československý časopis pro fyziku sedmdesátiletý“. Čs. čas. fyz. 71, 229–238 (2021). [pdf]