Erasmus+ pro matfyzáky a matfyzačky

25. února 2019

V pondělí 25. února 2019 od 15:00 hod do 16:30 hod proběhne v posluchárně M3 (Ke Karlovu 3, Praha 2) setkání na téma "Erasmus+ pro matfyzáky a matfyzačky".

Dozvíte se o aktuálních možnostech výjezdu na studijní pobyty a stáže, platných smlouvách s univerzitami a zahraničními pracovišti, zkušenostech absolventů a podmínkách výběrových řízení.

K dispozici budou koordinátoři programu za UK a MFF UK a zástupkyně studijního oddělení fakulty.

Registrace není nutná!

Pořádá studijní odd. a KPC MFF UK, více na:
https://opmk.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy

S pozdravem,
Karolina Šolcová

_______________________________________________
stud-l mailing list
stud-l@dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l