Akce pro studenty

Kurzy, semináře a exkurze jsou realizovány v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Níže uvedené akce jsou určené pro studenty MFF UK a jsou poskytovány bezplatně.

    

Proběhlé akce:

Kariérní veletrh DNY FIREM 2022

První ročník úspěšně proběhl. Prezentace všech vystavovatelů najdete v katalogu

 

Semináře v LS 2021/2022:

Všechny semináře se budou konat v zasedací místnosti II. (M252) Ke Karlovu 3, Praha 2 v čase 14.00 – 17.00 hod. (pokud nebude uvedeno jinak) a jsou určeny pro maximálně 12 účastníků. Předpokládá se prezenční forma. Nelze vyloučit změnu s ohledem na aktuální situaci – zaregistrovaní účastníci dostanou informaci e-mailem.

          Termín                    Téma                                                                                           Lektor

  • úterý 22. 2.     Asertivita jako základ pro budování vztahů k sobě i druhým Jakub Švec (15-18 hod.)
  • čtvrtek 3. 3.    Selfmanagement - Typologie osobnosti                                     Jana Rambousková
  • středa 9. 3.     Asertivitou k větší sebeúctě a vědomí si vlastní hodnoty        Jakub Švec (15-18 hod.)
  • úterý 15. 3.    Týmová spolupráce                                                                        Olga Medlíková
  • čtvrtek 24. 3.  Komunikace a řešení konfliktů v týmu                                       Olga Medlíková
  • pondělí 28. 3. Zdroje energie                                                                                Anna Crkalová
  • úterý 5. 4.       Selfmanagement - Práce s časem                                               Jana Rambousková
  • úterý 12. 4.     Zvládání stresu                                                                              Anna Crkalová
  • čtvrtek 12. 5.  CV, motivační dopis a jak na přijímací pohovor                       Vendulka Mikšovská
  • čtvrtek 19. 5.  Sebekoučování                                                                              Vendulka Mikšovská

     

Témata studentských prací prezentovaná partnerskými firmami 21. 10. 2021 v refektáři Profesního domu

 

Akce partnerů

 

UK Point

  
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení firemní spolupráce.