Jeden den s fyzikou 2015

čtvrtek 12. února 2015

Specializovaný Den plný přednášek, exkurzí, experimentů prostě neobvyklé setkání s fyzikou v historických budovách MFF UK na Karlově a v areálu MFF UK v Troji. Tradiční akce, kterou pořádáme pro středoškoláky a jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti, doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a  studenty MFF.

Více se dočtete v souvisejícím článku o JDF 2014.

Následující den, tedy 13.2.2015, pořádá MFF UK týmovou fyzikální soutěž pro středoškoláky FYKOSí Fyziklání. Účast na obou akcích můžete spojit. Noc před soutěží nabízíme levné ubytování, které lze zamluvit při registraci týmu do soutěže. Více na stránce Fyziklání.


Kde se akce koná?

Dopolední program Jednoho dne s fyzikou probíhá v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2, odpolední program pak v trojském areálu V  Holešovičkách 2, Praha 8. Dopravní spojení Ke Karlovu – tramvají či metrem C do stanice „I. P. Pavlova“ a dále přibližně 10 minut pěšky nebo autobusem č. 291 na zastávku „Dětská nemocnice Karlov“.

Dopravní spojení Troja – metrem C do stanice „Nádraží Holešovice“ a dále přibližně 15 minut pěšky nebo autobusem č. 201 na zastávku „Kuchyňka“ nebo autobusem č. 112 na zastávku „Pelc Tyrolka“.

Jak bude akce probíhat?

Akce je zcela zdarma. Není třeba se nikde předem registrovat a ani nelze místa předem zamluvit. K místnostem, kde budou probíhat přednášky, povedou směrovky od hlavních vchodů budov.

Exkurze se několikrát zopakují a zájemci si tak mohou sestavit individuální program dne dle svých zájmů. Začátek exkurzí je vždy ve stanovenou dobu a na místech srazu, tj. buď v konkrétně označených místnostech (případně u jejich dveří, kam vás dovede „směrovková“ navigace od vchodu), nebo na srazových místech ve vstupních prostorách budovy (platí zejména pro trojský areál) – informujte se u stánků u  vchodů budov.Ke Karlovu 3 – budova děkanátu

(od 9 h do 12 h)

Přednášky

Posluchárna M1

9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.; RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.; RNDr. Mgr. Viktor Holubec, Ph.D.:
Vynoření řádu z chaosu: demonstrační experimenty s tematikou tepelného pohybu a Brownova světa
10.10 - 10.55 doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.:
Voda ve sluneční soustavě. Život na Marsu, Europě nebo Enceladu?
11.10 - 11.55 Mgr. Michal Švanda, Ph.D.:
Vybrané paradoxy hvězdného vývoje

Posluchárna M2

9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 Mgr. Václav Římal: Jaderná magnetická rezonance: taneční kurzy pro atomová jádra
10.10 - 10.55 doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.:
Aktivita slunce a ozonová díra: fyzikálně-chemický labyrint polární atmosféry
11.10 - 11.55 [FYKOS] Ivo Vinklárek:
Hoř, ohýnku, hoř…

Exkurze

Začátky exkurzí budou vždy v 9.10, 10.10 a 11.10 hodin.

Exkurze do seismické stanice Praha RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.; RNDr. Jaromír Janský, CSc. 2. suterén u zadního schodiště, M-290

Ke Karlovu 5

(od 9 h do 12 h)

Přednášky

Posluchárna F1

9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 RNDr. Petr Zinburg; RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; Mgr. Lucie Filipenská:
Pokusy z fyziky známé i neznámé
10.10 - 10.55 RNDr. Petr Zinburg; RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; Mgr. Lucie Filipenská:
Pokusy z fyziky známé i neznámé (opakování)
11.10 - 11.55 Mgr. Lenka Slavíková:
Několik matematických problémů starověku

Posluchárna F2

9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.:
Molekulární výpočetní experimenty
10.10 - 10.55 doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.:
Co má společného pivo a sopka? Lze naprogramovat vlastnosti látek? A  ještě pár dalších zajímavostí z mnoha objevů loňského roku 2014
11.10 - 11.55 prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.:
Elektroluminiscence – od kuriozity k úspornému osvětlení a  Nobelově ceně

Exkurze

Začátky exkurzí budou vždy v 9.10, 10.10 a 11.10 hodin.

Vodík v kovech – proč a jak? doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; RNDr. Silvie Mašková, Ph.D. přízemí, F070-F074
Transmisní elektronová mikroskopie – svět zvětšený 1 000 000 krát doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. přízemí, F025
Metody zkoumání termo-fyzikálních vlastností materiálů Mgr. Michal Hájek, Ph.D. 1. suterén, F-141
Od krystalku soli po nekonvenční supravodiče RNDr. Marie Kratochvílová; RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.; Ing. Barbora Vondráčková přízemí, F081
Ultračisté kovové krystaly a co s nimi dále doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.; RNDr. Michal Vališka přízemí F012-F013
Magnetismus a extrémní podmínky – nízké teploty a vysoké tlaky RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Valenta přízemí, F070-F074
Polovodičové detektory rentgenového a gama záření doc. Ing. Eduard Belas, CSc. 1. suterén, F-118
Struktura mikrosvěta doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. přízemí, F087
Racionální design potenciálních léků prostřednictvím počítačů RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. 2. patro, F263
Magnetooptické jevy a jejich uplatnění v praxi Mgr. Martin Zahradník; Bc. Lukáš Beran 2. patro, F218
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. 2. patro, F286
Použití počítačových simulací ve spintronice RNDr. Karel Carva, Ph.D. přízemí, F054
S lasery do světa biomolekul Mgr. Václav Profant a Mgr. Jakub Klener 1. suterén, F-182 - F-190 (vchod z průjezdu ve dvoře)

Areál Troja

(od 13 h do 16 h)

Přednášky

Posluchárna T1

13.00 - 13.45 Mgr. Vojtěch Pleskot:
Standardní model světa částic, Higgsův boson, CERN*
14.00 - 14.45 doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.:
Co se můžete dozvědět o pevných látkách pomocí anihilace pozitronů
15.00 - 15.45 doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.:
Sluneční energie a fotovoltaika

Posluchárna T2

13.00 - 13.45 doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.:
Hrůzostrašná fyzika – pár napínavých pokusů
14.00 - 14.45 Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.:
Plazma pro vaše zdraví
15.00 - 15.45 RNDr. Josef Mysliveček, Ph.D.:
Ukládání energie pomocí vodíku

Exkurze

Začátky exkurzí budou vždy v 13.00, 14.00 a 15.00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Vodivé polymery, materiály pro budoucnost doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.; RNDr. Jan Prokeš, CSc.; Mgr. Martin Varga katedrový objekt, 4. patro, A436
Využití plazmatu – funkční tenké vrstvy RNDr. Pavel Solař, Ph.D. katedrový objekt, 5. patro, A532
Laboratoř NMR vysokého rozlišení Ing. Karel Bernášek; Mgr. Mária Šoltésová, Ph.D. kryopavilon, přízemí, C034
Kvantová turbulence Mgr. Emil Varga kryopavilon, přízemí
Pevné látky v extrémních podmínkách doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.; RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. kryopavilon, přízemí, C035
Infračervené záření kolem nás RNDr. Jakub Zázvorka; Mgr. Václav Dědič, Ph.D. těžké laboratoře, přízemí, L024
Laboratoř širokopásmové spektroskopie NMR RNDr. Richard Řezníček; Mgr. Kateřina Uličná kryopavilon, přízemí, C033
Exkurze v laboratoři pozitronové anihilace Mgr. František Lukáč; doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. těžké laboratoře, 1. patro, L170
Svět elementárních částic křemíkovým okem Mgr. Zbyněk Drásal, Ph.D. těžké laboratoře, 2. patro
Může meteorologická bomba někoho zabít? Souvisí teorie chaosu s předpovědí počasí? Jak snadné je zalednit planetu? doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.; Mgr. Michal Belda, Ph.D. katedrový objekt, 11. patro, A1127
Tajemství laboratorního plazmatu Mgr. Petr Dohnal, Ph.D. katedrový objekt, přízemí, A025
Ukládáni energie pomocí vodíku Mgr. Filip Dvořák, Ph.D. katedrový objekt, 1. patro, A132
IFL aneb Interaktivní fyzikální laboratoř (pouze ve 14.00 a  15.00) Mgr. Petr Kácovský těžké laboratoře, 2. patro, IFL

Akce v roce 2015 probíhá za přispění skupiny ČEZ.