Den otevřených dveří


čtvrtek 22. listopadu 2018

Celodenní přehlídka všech studijních programů MFF UK (fyzika, matematika, informatika, učitelství) a jednotlivých oborů tradičně nabízí všem zájemcům podrobné a nejucelenější informace. Program přinese ochutnávku z odborných témat v podobě popularizačních přednášek, besedu o možnostech a podmínkách studia, po celý den pak informační stánky jednotlivých pracovišť fakulty.


Podrobnosti připravujeme

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.