Jeden den s fyzikou

Čtvrtek 13. února 2020, areály KarlovTroja

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.

 

Program

  M1 (Ke Karlovu 3) F1 (Ke Karlovu 5) F2 (Ke Karlovu 5)
9:00–9:10 Zahájení JDF Zahájení JDF Zahájení JDF
9:10–9:55 Saturn, pán prstenců a měsíců
Mgr. Kateřina Chrbolková
Fyzikální experimenty
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; Mgr. Václava Kopecká
Fyzik v říši periodické tabulky aneb Elektrony, kam se podíváš
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
10:10–10:55 Co je Raman zač aneb S lasery na Mars a dále
RNDr. Vladimír Kopecký Jr., Ph.D.
Fyzikální experimenty – opakování
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; Mgr. Václava Kopecká
Stručná historie kvantové biologie aneb Co nás nečeká a  určitě mine
RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.
11:10–11:55 Unikátní neutrony aneb Srážka slona s myší
RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
Teorie her
RNDr. Ondřej Bouchala
Co prozradí atomová jádra aneb Magnetická rezonance (a zobrazování)
Mgr. Václav Římal, Ph.D.
  T1 (Troja, objekt poslucháren) T2 (Troja, objekt poslucháren)  
13:15–14:00 (Z)mění se klima Země?
Mgr. Michal Belda, Ph.D.; Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Fyzika s napětím
RNDr. Dana Mandíková, CSc.; doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
14:15–15:00 „Forenzní“ seismologie: Jaderné testy a indukovaná zemětřesení
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Jak spolu komunikují atomy
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
 
15:15–16:00 Plány na nový obří urychlovač v laboratoři CERN
Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
Geotermální energie – řešení klimatických změn, nebo pohroma lidstva?
Leo Eisner (setkání s absolventem MFF UK)
 
16:15–17:00 Molekulární vesmír v laboratoři
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Sluneční energie a fotovoltaika
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
 
 
Exkurze
     
Karlov – Začátky vždy v 9:10, 10:10 a 11:10
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách Bc. Tomáš Bartl; doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. Ke Karlovu 5, 2. patro, F 286
Racionální design léků prostřednictvím počítačových simulací RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. Ke Karlovu 5, 2. patro, F 263
S lasery do světa biomolekul doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.; RNDr. Václav Profant, Ph.D. Ke Karlovu 5, 1. suterén, F -185
Polovodičové detektory rentgenového a gama záření doc. Ing. Eduard Belas, CSc. Ke Karlovu 5, 1. suterén, F -118
Femtosekundové lasery proti principům neurčitosti Mgr. Jan Alster, Ph.D. Ke Karlovu 5, 1. suterén, F -150 (u zadního vchodu)
Podívejte se hmyzu přímo do očí aneb Využití elektronového mikroskopu RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D. Ke Karlovu 5, přízemí, F 035
Materiály za extrémních podmínek – vysoký tlak, nízké teploty RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. Ke Karlovu 5, přízemí, F 071
Jak nafukovat krystalovou mříž vodíkem (a deuteriem) doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; RNDr. Silvie Černá, Ph.D. Ke Karlovu 5, přízemí, F 070 – F 074
Struktura mikrosvěta RNDr. Milan Dopita, Ph.D.; Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. Ke Karlovu 5, přízemí, F 089
Lze spatřit atom v elektronovém mikroskopu? Mgr. Jozef Veselý, Ph.D. Ke Karlovu 5, přízemí, F 025 – F 030
Exkurze do seismické stanice Praha: Pořád se něco chvěje RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D. Ke Karlovu 3, 2. suterén, M -290 (u zadního vchodu)
Když materiály zpívají doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. Ke Karlovu 5, přízemí, F 037
     
Troja – Začátky vždy v 13:15, 14:15 a 15:15
Prohlídka laboratoří na testování křemíkových detektorů pro experimenty ATLAS v CERNu a Belle II v Japonsku doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.; Mgr. Martin Sýkora těžké laboratoře, L 259
Plazma, levitace a jiné divy RNDr. Petr Dohnal, Ph.D. katedrový objekt, přízemí, A 024
Atomy a molekuly na površích křemíku - technika skenovací tunelové mikroskopie doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.; doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. objekt dílen, suterén, V -116
Povrchy a reakce na nich velmi zblízka doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. katedrový objekt, 1. patro, A 132
Jak se fyzika povrchů uplatní v praktickém životě - umělé klouby a  automobilové katalyzátory doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. katedrový objekt, 1. patro, A 141
Laboratoř jaderné magnetické rezonance a zobrazování Ing. Karel Bernášek; Mgr. Mária Šoltésová, Ph.D. kryopavilon, přízemí
Exkurze na katedru geofyziky: Cesta do středu Země doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.; RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.; RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. katedrový objekt, 11. patro, A 1132
Pevné látky v extrémních podmínkách Mgr. Petr Proschek; RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. kryopavilon, přízemí, C 035
Stolní experimenty z elektřiny a magnetismu RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. katedrový objekt, 7. patro, A 735
Pokusy v rukou didaktiků aneb Přijďte si zaexperimentovat RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. těžké laboratoře, 2. patro, L 261 (označená cedulí IFL)
     
Troja – Krátká interaktivní aktivita
Virtuální prohlídka CERNu RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D. vstupní vestibul objektu poslucháren
 

Minulý ročník

Související odkazy