Jeden den s fyzikou

Čtvrtek 14. února 2019, areály KarlovTroja

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.

 

Program

Program přednášek najdete také v mobilní aplikaci Studuj Matfyz (OS Android)

  M1 (Ke Karlovu 3) F1 (Ke Karlovu 5) F2 (Ke Karlovu 5)
9:00–9:10 Zahájení JDF Zahájení JDF Zahájení JDF
9:10–9:55 Jak studovat nejrychlejší procesy v mikrosvětě pomocí laserů
RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Fyzikální pokusy známé i neznámé
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; RNDr. Petr Zinburg
Absolventská přednáška
Mgr. Jana Preclíková, Ph.D.
10:10–10:55 Příběh prvku Helium
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Fyzikální pokusy známé i neznámé
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; RNDr. Petr Zinburg
Jak jednorázově zhubnout bez diety aneb Kilogram přibere
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
11:10–11:55 Jak se stát nejrychlejším aneb Za vším hledej Newtona
Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.
Jak Země chladne a proč se přitom třese
doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
 
  T2 (Troja, objekt poslucháren) T1 (Troja, objekt poslucháren)  
13:00–13:45 Zvuky a pazvuky
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Neutrina
Mgr. Tomáš Nosek
 
14:00–14:45 Fyzikální experimenty se vztahem k teorii pravděpodobnosti
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.; RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.; RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Molekulární vesmír v laboratoři
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
 
15:00–15:45 Chaos, fraktály a počasí
RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
Sluneční energie a fotovoltaika
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
 
16:00–16:45 Supratekutost a supravodivost
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
   
 

Exkurze

Karlov (9:10, 10:10 a 11:10) Troja (13:00, 14:00 a 15:00)
Lze spatřit atom v elektronovém mikroskopu?
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F025–F030
Od vánku k tornádům a hurikánům
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.; Mgr. Michal Žák, Ph.D.
katedrový objekt, 11. patro, A1127
Iontový fokusovaný svazek a tvorba nanostruktur
RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F035
Vodivé polymery – materiály pro organickou elektroniku
RNDr. Jan Prokeš, CSc.; doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
katedrový objekt, 4. patro, A436
Grafen aneb Od kancelářské lepicí pásky k Nobelově ceně za fyziku 2010
RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-144
Kam oči nedohlédnou aneb Přijďte experimentovat se zářením
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
těžké laboratoře, 2. patro, IFL
Když materiály zpívají
RNDr. Klaudia Horváth
Ke Karlovu 5, přízemí, F037
Plazma, levitace a jiné divy
Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
katedrový objekt, přízemí, A024
Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie – femtosekundové lasery proti principům neurčitosti
Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-150
Skenovací tunelový mikroskop
doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
objekt dílen, suterén, V-116
Růst monokrystalů a jejich aplikace
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F012–F013
Svět zblízka elektronovým mikroskopem
Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.; Mgr. Peter Kúš, Ph.D.
katedrový objekt, 3. patro, A346
Materiály za extrémních podmínek – vysoký tlak, nízké teploty
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Valenta
Ke Karlovu 5, přízemí, F071
Jádra a částice v Troji a jinde na zeměkouli
RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D.; Mgr. Stanislav Valenta, Ph.D.
těžké laboratoře, 2. patro, L246
Struktura mikrosvěta
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.; prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Ke Karlovu 5, přízemí, F042
Proudění supratekutého helia – vizualizace
Mgr. Patrik Švančara; Petra Hrubcová
těžké laboratoře, přízemí, L023
Polovodičové detektory rentgenového a gama záření
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-118
Kvantové turbulence a supratekutost
Mgr. Emil Varga, Ph.D.; Bc. Šimon Midlik
kryopavilon, přízemí, C030
Magnetooptické jevy a jejich uplatnění v praxi
RNDr Jakub Zázvorka Ph.D.; RNDr Lukáš Beran
Ke Karlovu 5, 2. patro, F218
Mössbauerova spektroskopie
Mgr. Tomáš Kmječ
těžké laboratoře, přízemí, L006
S lasery do světa biomolekul
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-185
Jaderná magnetická rezonance – Co atomové jádro ví o  struktuře molekul, materiálů a organismů
Mgr. Mária Šoltésová, Ph.D.; RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
kryopavilon, přízemí, C037
Racionální design léků prostřednictvím počítačových simulací
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 2. patro, F263
 
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.; Mgr. Iva Jančíková
Ke Karlovu 5, 2. patro, F286
 
Co se stane, když smícháme nejtěžší a nejlehčí prvek? (aneb Jak nafukovat krystalovou mříž vodíkem)
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F070–F074
 

 

Jak moc si rozumí věda a výzkum na univerzitách a v průmyslu? Co která může nabídnout a které co chybí? Existují paralely mezi zákony kvantové fyziky a hromadné výroby? A proč holky do vědy patří?

O pohledu vědkyně, která po zkušenostech na univerzitních pracovištích dala přednost aplikovanému výzkumu, bude hovořit Mgr. Jana Preclíková, Ph.D. Aktuálně se zabývá unikátními monokrystalickými řešeními pro vysokovýkonné LED aplikace, tj. luminofory, vedením projektů, komunikací se zákazníky. Dále se účastní velkých projektů řešených ve spolupráci ELI Beamlines – Crytur.

Jana vystudovala na MFF UK obor kvantová optika a optoelektronika pod vedením prof. Petra Malého. Posdoktorandské stáže strávila na Univerzitě v norském Bergenu, kde se zabývala Rydbergovými atomy a následně ve švédském Lundu, kde se věnovala tématu attosekundových laserových pulsů. Po návratu do ČR nastoupila jako vývojový pracovník v odd. luminoforů a laserových materiálů v Crytur spol. s.r.o. v Turnově. Firma je rovněž strategickým partnerem fakulty.

 

Související odkazy