Jeden den s fyzikou

Čtvrtek 14. února 2019, areály Karlov a Troja

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.

 

Předběžný program

  M1 F1 F2
9:00–9:10 Zahájení JDF Zahájení JDF Zahájení JDF
9:10–9:55 Jak studovat nejrychlejší procesy v mikrosvětě pomocí laserů Fyzikální pokusy známé i neznámé Jana Preclíková, absolventka Matfyzu
10:10–10:55 Příběh prvku Helium Fyzikální pokusy známé i neznámé Jak jednorázově zhubnout bez diety aneb Kilogram přibere
11:10–11:55 Jak se stát nejrychlejším aneb Za vším hledej Newtona Jak Země chladne a proč se přitom třese  
  T2 T1  
13:00–13:45 Zvuky a pazvuky Neutrina  
14:00–14:45 Fyzikální experimenty se vztahem k teorii pravděpodobnosti Molekulární vesmír v laboratoři  
15:00–15:45 Chaos, fraktály a počasí Sluneční energie a fotovoltaika  
16:00–16:45 Supratekutost a supravodivost    
 
Exkurze
Karlov (9:10, 10:10 a 11:10) Troja (13:00, 14:00 a 15:00)
Lze spatřit atom v elektronovém mikroskopu? Od vánku k tornádům a hurikánům
Iontový fokusovaný svazek a tvorba nanostruktur Vodivé polymery – materiály pro organickou elektroniku.
Grafen aneb Od kancelářské lepicí pásky k Nobelově ceně za fyziku 2010 Kam oči nedohlédnou aneb Přijďte experimentovat se zářením
Když materiály zpívají Plazma, levitace a jiné divy
Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie – femtosekundové lasery proti principům neurčitosti Skenovací tunelový mikroskop
Růst monokrystalů a jejich aplikace Svět zblízka elektronovým mikroskopem
Materiály za extrémních podmínek – vysoký tlak, nízké teploty Jádra a částice v Troji a jinde na zeměkouli
Struktura mikrosvěta Proudění supratekutého helia – vizualizace
Polovodičové detektory rentgenového a gama záření Kvantové turbulence a supratekutost
Magnetooptické jevy a jejich uplatnění v praxi Mössbauerova spektroskopie
S lasery do světa biomolekul Jaderná magnetická rezonance – Co atomové jádro ví o struktuře molekul, materiálů a organismů
Racionální design léků prostřednictvím počítačových simulací  
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách  
Co se stane, když smícháme nejtěžší a nejlehčí prvek? (aneb Jak nafukovat krystalovou mříž vodíkem)  

 

Jak moc si rozumí věda a výzkum na univerzitách a v průmyslu? Co která může nabídnout a které co chybí? Existují paralely mezi zákony kvantové fyziky a hromadné výroby? A proč holky do vědy patří?

O pohledu vědkyně, která po zkušenostech na univerzitních pracovištích dala přednost aplikovanému výzkumu, bude hovořit Mgr. Jana Preclíková, Ph.D. Aktuálně se zabývá unikátními monokrystalickými řešeními pro vysokovýkonné LED aplikace, tj. luminofory, vedením projektů, komunikací se zákazníky. Dále se účastní velkých projektů řešených ve spolupráci ELI Beamlines – Crytur.

Jana vystudovala na MFF UK obor kvantová optika a optoelektronika pod vedením prof. Petra Malého. Posdoktorandské stáže strávila na Univerzitě v norském Bergenu, kde se zabývala Rydbergovými atomy a následně ve švédském Lundu, kde se věnovala tématu attosekundových laserových pulsů. Po návratu do ČR nastoupila jako vývojový pracovník v odd. luminoforů a laserových materiálů v Crytur spol. s.r.o. v Turnově. Firma je rovněž strategickým partnerem fakulty.

 

Související odkazy