Fyzika na Matfyzu z mnoha perspektiv

27. února 2019

Jeden den s fyzikou přiláká každoročně na Matfyz stovky návštěvníků. Nejinak tomu bylo letos 14. února.

„Vítám vás ve Fyzikálním ústavu, v budově s dlouhou historií, která je od svého vzniku spojená s fyzikou,“ uvítal návštěvníky proděkan pro fyziku prof. Vladimír Baumruk. Od roku 1907 má Fyzikální ústav Univerzity Karlovy (dříve Univerzity Karlo-Ferdinandovy) své sídlo v ulici Ke Karlovu. Za dobu existence prošlo jeho dveřmi mnoho osobností fyziky, například profesor Bohumil Kučera, druhý ředitel ústavu a významný vědec, který se jako první v českých zemích zabýval studiem radioaktivity.

Fyzikální ústav v současnosti patří k největším pracovištím Matfyzu a pravidelně během února se společně s budovou v Troji otevírá veřejnosti v rámci popularizační akce Jeden den s fyzikou. Ta letos připadla na polovinu února a tradičně návštěvníkům zprostředkovala poutavý výlet do rozmanitých zákoutí fyziky. „S třídami navštěvuji tuto akci pravidelně. Studenti si tu vždycky najdou něco, co je zaujme. V programu už máme ověřené favority. Obvykle nevynecháme fyzikální pokusy a přednášku o akustice v Troji,“ uvedla pedagožka z Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové.

Dopolední program odstartoval v devět hodin na Karlově a odpoledne pokračoval v pražské Troji. Teoretičtěji zaměřené přednášky, kterých se během dne vystřídalo celkem patnáct, doplnily prohlídky vědeckých pracovišť. Třeba laboratoře rentgenové difrakce, která má své sídlo právě ve Fyzikálním ústavu na Karlově. „Pomocí metody rentgenové difrakce studujeme strukturu látek, tedy jakým způsobem jsou v materiálech uspořádány atomy a jaké jsou mezi nimi vazby,“ upřesnil dr. Milan Dopita. Struktura zásadním způsobem ovlivňuje vlastnosti materiálů, výzkum má proto široké uplatnění v praxi. „Zkoumáme hlavně perspektivní materiály s možností využití v moderních aplikacích, jako je optoelektronika nebo spintronika,“ dodává.

Nejen do struktury mikrosvěta měli možnost nahlédnout ti, co v rámci Jednoho dne s fyzikou zavítali na Matfyz. Program ukázal fyziku z různých perspektiv a přiblížil také motivace těch, co se této vědě věnují, tedy pedagogů a studentů Matfyzu. Věříme, že většinu návštěvníků přesvědčil, že fyzika je nejen potřebná, ale především zábavná věda.

OPMK