MGML součástí evropské sítě magnetických laboratoří

14. května 2021

Velká výzkumná infrastruktura MGML (Materials Growth & Measurement Laboratory), která působí při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a jejíž partnerskou institucí je Fyzikální ústav AV ČR, se stala součástí prestižní sítě evropských laboratoří, zabývajících se výzkumem materiálů v magnetických polích, pod vedením EMFL (European Magnetic Field Laboratory).

EMFL sdružuje tři evropské organizace – francouzské Centre national de la recherche scientifique (CNRS), německé Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf a nizozemskou Stichting Katholieke Universiteit, které jako jediné v Evropě disponují vybavením umožňujícím dosažení vysokých pulsních i statických magnetických polí (v řádech desítek Tesla).

EMFL hraje též zásadní roli ve společném evropském vědeckém projektu ISABEL, v němž osmnáct evropských institucí, jež představují významná centra výzkumu v oblasti fyziky magnetických polí, vytvořilo síť zařízení s primárním zaměřením na vzájemnou spolupráci a výzkum. MGML působí v rámci projektu jako jeden z regionálních partner (více o zapojení MGML do projektu ISABEL zde).

Laboratoř EMFL nedávno představila nový režim duálního přístupu ke svým zařízením. Jeho cílem je významně rozšířit přístup k experimentálním zařízením EMFL. Nový režim umožní uživatelům, zejména v počáteční fázi jejich výzkumných projektů, provádět výzkum v malých a středních magnetických polích (do cca 20 T) v rámci sítě regionálních partnerů. V rámci jednoho experimentálního návrhu budou moci uživatelé využít:

  • v prvním kroku přístup k výzkumnému vybavení určenému pro malé až střední magnetické pole (regionální partneři);
  • v následujícím kroku pak přístup k zařízením s možností měření ve vysokých magnetických polích v zařízeních EMFL v Grenoblu, Nijmegenu, Toulouse a Drážďanech.

V rámci prvního kroku duálního přístupu se EMFL spojila se sedmi regionálními partnery (viz oranžové vyznačení na mapce). Jedním z regionálních partnerů je i MGML pod hlavičkou Matematicko-fyzikální fakulty UK (na mapce jako UCHA).

KFKL