Matfyz podpoří výzkum ve vysokých magnetických polích

9. dubna 2020

Celkem 17 evropských institucí včetně Matematicko-fyzikální fakulty UK už brzy spojí nový vědecký projekt ISABEL. Instituce v rámci něj budou rozvíjet využití magnetických polí ve výzkumu a mimo jiné nabídnou přístup ke svým aparaturám s magnetickým polem.

Kryostat s magnetem umožňujícím dosažení magnetického pole 19,5 T, instalovaný v laboratoři MGML v Troji

Vysoká magnetická pole představují jednu z významných analytických metod pro studium pokročilých funkčních materiálů, jež jsou potřeba prakticky ve všech zásadních technologických oblastech od energetiky přes informační technologie až po medicínský průmysl. Aplikovaná magnetická pole mohou mít výrazný vliv na vlastnosti látek, měnit jejich magnetický stav a napovídají o interakcích na mikroskopické úrovni.

Experimentální vybavení nezbytné pro tento druh výzkumu je však velmi nákladné, a proto je v Evropě koncentrováno jen do několika laboratoří. Významnou část z nich, a také několik komerčních firem, nyní propojí projekt ISABEL (Improving the sustainability of the European Magnetic Field Laboratory).

Do projektu jsou zapojeny instituce z 11 evropských zemí, jako francouzské Centre national de la recherche scientifique (CNRS), které je také hlavním koordinátorem projektu, německé Helmholtz-Zentrum Dresded-Rossendorf a nizozemská Stichting Katholieke Universiteit. Zmíněné tři organizace jako jediné v Evropě disponují vybavením umožňujícím dosažení vysokých pulsních i statických magnetických polí (v řádech desítek Tesla).

Vedle nich se projektu účastní také laboratoře s aparaturami pro dosažení středně vysokých polí. Mezi ně patří česká Laboratoř pro syntézu a měření materiálů (Materials Growth & Measurement Laboratory; MGML). Tato velká výzkumná infrastruktura funguje při MFF UK a její partnerskou institucí je Fyzikální ústav AV ČR.

„V rámci projektu poskytujeme uživatelům z ČR a zahraničí určitý experimentální čas na našich zařízeních. Obdobně poskytují měřicí čas i další laboratoře zapojené v ISABEL s cílem rozšířit povědomí o experimentálních možnostech a získat nové uživatele,“ říká prof. Pavel Javorský, vedoucí MGML a koordinátor projektu za Českou republiku.  Zhruba desetičlenný český tým čeká v rámci projektu také pořádání velkého workshopu s účastí partnerů ze střední Evropy, zejména Slovenska, Rakouska a Maďarska.

„Osobně vidím velký přínos v navázání bližších kontaktů s nejvýznamnějšími magnetickými laboratořemi v Evropě. To je důležité pro budoucí rozvoj výzkumu v této oblasti. Konkrétně pro studenty je to velká příležitost, otvírá jim možnosti dlouhodobých stáží, případně postdoktorských pobytů. Zapojení průmyslových partnerů navíc dává naději na skutečné reálné aplikace,“ zmiňuje pozitiva účasti v projektu prof. Javorský.

Projekt ISABEL by měl odstartovat letos v létě a potrvá čtyři roky. Financován bude prostřednictvím evropského programu Horizon 2020. Jeho celkový rozpočet je téměř pět milionů eur, Matematicko-fyzikální fakulta obdrží podporu ve výši necelých 45 tisíc eur. 

–OPMK–