Medaile a cena Učené společnosti pro Matfyz

20. května 2024

Učená společnost České republiky na svém XXX. valném shromáždění udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, intelektuálům, pedagogům a talentovaným SŠ a VŠ studentům. Medaili Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy obdržel mj. matematik a informatik prof. Jaroslav Nešetřil, cenu Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník získala matematička dr. Lenka Slavíková.

XXX. valné shromáždění Učené společnosti České republiky (Foto: Tomáš Rubín)


Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c.

Výjimečná osobnost mezi českými matematiky a teoretickými informatiky, a to jak svými odbornými výsledky, tak svou pedagogickou a organizační prací. Působí jako profesor v Informatickém ústavu UK.

Těžiště jeho vědecké práce leží v kombinatorice na rozhraní diskrétní matematiky a teoretické informatiky, s přesahem do blízkých oblastí topologie, algebry a výpočetní složitosti. V současné době je řešitelem prestižního Synergy grantu Evropské výzkumné rady (ERC), v jehož rámci zkoumá matematickou teorii dynamických sítí.


Cena Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník
RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.

Odborná asistentka na Katedře matematické analýzy MFF UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na harmonickou analýzu, teorii prostorů funkcí a na kombinaci těchto oblastí a jejich využití v aplikovaných oblastech matematiky.

Titul Ph.D. získala na Univerzitě Karlově v roce 2016. V letech 2016–2019 byla post-doktorandkou na katedře matematiky na University of Missouri (Columbia, USA), a pro akademický rok 2019–2020 získala prestižní Hausdorff Postdoc na Matematickém institutu Univerzity v Bonnu (Německo).

Stává se vůdčí osobností ve svém oboru. Její práce vzbuzuje mimořádný mezinárodní ohlas, bývá pravidelně hlavní zvanou řečnicí na mezinárodních konferencích, workshopech a školách. Její práce mají již stovky citací od více než sta autorů i řadu domácích i zahraničních ocenění. V roce 2023 získala cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru matematika.


Učená společnost ČR