Jaroslav Nešetřil obdržel ERC Synergy Grant

23. října 2018

Světově uznávaný matematik Jaroslav Nešetřil bude s maďarskými kolegy z Univerzity Loránda Eötvöse a Středoevropské univerzity v Budapešti zkoumat matematickou teorii dynamických sítí, které v současnosti ovlivňují všechny oblasti vědy a technologií.

Ačkoliv sítě (vztahy a vazby mezi prvky v sociálním prostoru) dnes určují život člověka více než cokoliv jiného a jsou podstatné například v biologii, komunikaci či sociálních a ekonomických systémech, jejich základní principy činností a funkcí nejsou dosud v úplnosti pochopeny. „Cílem našeho výzkumného týmu proto bude snaha o přetváření chápání komplexních systémů a vytvoření základu pro aplikace v řadě oborů,“ uvedl Jaroslav Nešetřil.

Studium sítí prošlo spolu s matematickou teorií grafů v uplynulých letech bouřlivým vývojem. Tento vývoj byl však do značné míry nezávislý a obě oblasti měly pouze omezenou vzájemnou spolupráci. Výzkum, na který byl grant získán, má ambici toto změnit a vybudovat celistvou teorii dynamických sítí, která bude prostředkem pro aplikace a bude poskytovat paradigmata pro studium nejrůznějších reálně existujících sítí.

Na výzkumu bude spolupracovat řada předních odborníků z různých oblastí, například buněčné biologie, neurověd, telekomunikací či informačních technologií.


Aktuální ERC grant je již třetí, který Univerzita Karlova v letošním roce získala. V červenci se to podařilo vědcům Matyáši Fendrychovi z Přírodovědecké fakulty na výzkum rostlin a Ondřeji Pejchovi rovněž z Matematicko-fyzikální fakulty, který obdržel grant na zkoumání dvojhvězd.


Tisková zpráva UK