Francouzské velvyslanectví ocenilo studentky Matfyzu

27. června 2023

Minulý čtvrtek byly v Buquoyském paláci předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice. Mezi laureáty letos patří dvě doktorandky Matfyzu.

Cenu Henriho Becquerela získala Denisa Kubániová (druhá zleva; foto: Eva Kořínková)

Soutěže se zúčastnilo celkem 68 uchazečů, které nominovaly vysoké školy nebo výzkumné ústavy na základě kvality jejich vědeckých prací v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí složených ze 43 českých a francouzských profesorů a vědců. Ocenění získalo 24 uchazečů.

V kategorii jaderný výzkum – Cena Henriho Becquerela získala třetí místo Denisa Kubániová z MFF UK za práci Magnetic nanoparticles of iron oxides for medicine. Oceněná doktoranda působí v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie na Katedře fyziky nízkých teplot MFF UK, kde se zabývá vývojem a využitím magnetických nanočástic pro medicínské aplikace. V minulosti již za svou práci získala cenu Hlávkovy nadace.

Druhý bronz – třetí místo v kategorii Výzkum životního prostředí a klimatu – Cena Make Our Planet Great Again získala Zuzana Procházková za práci Revisiting influence of internal gravity waves on the atmosphere based on their resolved effects. Doktorandka Katedry fyziky atmosféry MFF UK se zabývá výzkumem vlivu vnitřních gravitačních vln na atmosférické procesy.

Velvyslanectví Francie v České republice podporuje prostřednictvím vědeckých cen nadějné mladé vědce již od roku 1994. Vítězové v každé kategorii obdrželi od partnerských organizací finanční odměnu, výherci první a druhé ceny získali navíc také stipendium na měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Oceněným studentkám gratulujeme.

OPMK