Hlávkova nadace ocenila studentku Matfyzu

26. listopadu 2021

Studenti a mladí vědci převzali minulý týden na zámku v Lužanech u Přeštic významné ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Mezi letošní laureáty Ceny Josefa Hlávky patří i doktorandka Matfyzu Denisa Kubániová.

Do Lužan se 16. listopadu, den před státním svátkem, sjeli nejlepší studenti a absolventi pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky, aby z rukou představitelů Nadace Nadání převzali ocenění za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. V rámci slavnostní ceremonie, které se zúčastnil také rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, bylo oceněno celkem 15 zástupců nejstarší české vysoké školy.

Doktorka Denisa Kubániová (na fotce první zprava) byla oceněna za dosavadní výsledky v oboru Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Mladá vědkyně působí v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie na Katedře fyziky nízkých teplot MFF UK, kde v současnosti dokončuje svou disertační práci. Pod vedením doc. Jaroslava Kohouta, a ve spolupráci dr. Vítem Herynkem z 1. lékařské fakulty a dr. Karlem Závětou z Fyzikálního ústavu AV ČR, se zabývá vývojem a využitím magnetických nanočástic pro medicínské aplikace. Podílí se také na řešení několika projektů GAČR, např. „Modifikace néelovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody“ nebo „Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy“. Je autorkou nebo spoluautorkou 13 publikací v mezinárodních časopisech s IF.

Ceny Josefa Hlávky uděluje Nadace Nadání každoročně na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Ocenění získávají diplom a nadační příspěvek.

OPMK, úvodní snímek Nadace Nadání