Doktor Ondřej Dušek získal grant ERC

10. ledna 2022

Doktor Ondřej Dušek z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK získal od Evropské výzkumné rady (ERC) prestižní Starting Grant na výzkum generování přirozeného jazyka.

Cílem projektu dr. Ondřeje Duška je vytvořit univerzální generátor přirozeného jazyka, který se bude učit pouze z několika příkladů a nebude dělat chyby. Výstupem jeho práce by v budoucnu mohl být například hlasový asistent Alexa v češtině nebo nejrůznější aplikace přehledně shrnující i složitá data.

„Dnes se většina výzkumů generování přirozeného jazyka zaměřuje na čím dál větší a komplikovanější architekturu neuronových sítí. Já se v projektu naopak vracím trochu do minulosti – kromě neuronových sítí chci využít i explicitní sémantickou reprezentaci, která se dnes v neuronových systémech téměř nepoužívá, ale dříve byla s ručně psanými pravidly jedinou možností, jak generovat text,“ popisuje dr. Dušek, který kromě lingvistiky na Matfyzu vystudoval i magisterský program Germanistika na Filozofické fakultě.

Cílem pětiletého ERC projektu je tak využít neuronové sítě, ale omezit jim pole působnosti, aby se soustředily jen na generování co nejhezčích a nejplynulejších vět, ale nebyly zodpovědné za faktickou informaci. Ta bude pevně ukotvená v sémantické reprezentaci, která bude mít jasný zdroj a vygenerované věty bude možné zpětně zkontrolovat.

Za ideálních podmínek a pokud se vše povede, výstupem ERC projektu bude univerzální nástroj, který bude schopný rychle se učit novým tématům konverzace. „Chceme, aby se náš generátor byl schopen učit pouze z pár příkladů a aby generoval správně, nevymýšlel si nebo nevynechával část informace. Také chceme, aby jednoduše generoval věty i v jiných jazycích než jen v angličtině,“ dodává Dušek.

Více informací o projektu dr. Duška přináší článek na webu ukforum.cz.

OPMK; foto: Tomáš Rubín