Doc. Kalbáčová převzala ocenění za propagaci české vědy

29. listopadu 2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy udělilo doc. Janě Kalbáčové Vejpravové Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru.

Ocenění je každoročně udělováno českým vědcům, kteří se v průběhu posledních pěti let aktivně a úspěšně zapojili do projektů evropské spolupráce. Doc. Jana Kalbáčová Vejpravová z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK jej získala za výzkum magnetických nanočástic a dvojdimenzionálních materiálů.

V roce 2016 získala startovní grant Evropské výzkumné rady (ERC), který je určen nadějným vědcům na rozjezd vlastních skupin. Pětiletý projekt TSuNAMI, který vzniká ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, se věnuje magnetickým spinovým hybridům pro biomedicínské a kvantové informační technologie.

MŠMT udělilo ocenění již po osmé. Během slavnostního ceremoniálu byla v prostorách Senátu ve středu udělena také Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě a Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Oceněni byli také vynikající vysokoškolští pedagogové a studenti.

OPMK
Foto: MŠMT