Prestižní ERC grant pro MFF UK

7. února 2017

Pětiletou podporu Evropské výzkumné rady v celkové výši 1,5 miliónu EUR získala pro svoji práci zaměřenou na spinové hybridy doc. Jana Kalbáčová Vejpravová z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK.

Projekt s názvem Trans-Spin NanoArchitectures: From birth to functionalities in magnetic field (TSuNAMI) uspěl jako jediný z České republiky ve výzvě ERC Starting Grant 2016. Příjemcem dotace je MFF UK a dalším partnerem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Multidisciplinární charakter projektu TSuNAMI demonstruje přesah do mnoha vědních oborů. Sahá od topologie přes fyziku pevných látek nebo anorganickou a syntetickou chemii až k biomedicínským aplikacím.

Projekt oficiálně začal 1. února 2017, ovšem navazuje na předchozí práci doc. Kalbáčové Vejpravové. „Vůdčí myšlenkou výzkumu je prokázat kooperaci různých spinových entit koexistujících v jedné nanoarchitektuře,“ upřesňuje. Modelové trans-spinové struktury bude tým vytvářet řízeným propojením nositelů klasického či kvantového spinu, včetně tzv. pseudospinu, který lze za vhodných podmínek pozorovat v monovrstvách grafenu a dichalkogenidů přechodných kovů.

Magnetické pole s vhodnými parametry determinuje výsledné uspořádání spinových jednotek a stimuluje selektivní propojení chemických vazeb. Tento zcela nový koncept magnetické click-chemie otevírá cestu k bezlitografické přípravě nanoelektronických součástek nebo vývoji nové generace magnetických nosičů s tvarovou pamětí pro biomedicínu.

„Interakci mezi spiny různého původu budeme studovat nejen ve výsledných nanoarchitekturách, ale i během jejich vzniku. Unikátní metodikou studia spinových stavů je využití detektorů na bázi spinových center v nanouhlíkových materiálech nebo fotoemisní spektroskopie se spinovým a úhlovým rozlišením,“ vysvětluje doc. Kalbáčová Vejpravová.

Tým, který díky ERC sestavila, je převážně ženský. „Není to žádný záměr, jak se mě všichni ptají – prostě to tak vyšlo,“ uvedla pro Lidové noviny. Výzkumnice z Malajsie nebo Ukrajiny doplňuje jediný muž, který pochází z Holandska.

V oblasti dvojdimenzionálních materiálů je klíčová spolupráce s dr. Martinem Kalbáčem a týmem NanocarbonÚstavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Příprava molekulárních magnetů a superparamagnetických částic navazuje na více než desetiletou spolupráci se skupinou dr. Daniela Nižňanského z Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

– OMK –