doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.

Pracoviště
Akademický senát
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
951552735
95155 2707
Mobilní telefon
224911061
E-mail
jana@mag.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
C 137, 1. patro, Kryogenní pavilon, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
V 117 (216), 1. patro, Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8