Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Přihlášky ke studiu lze podávat podle standardních podmínek zveřejněných na webových stránkách MFF UK. Za podání přihlášky se od uchazečů se statusem dočasné ochrany nevybírá žádný poplatek. Tento status musí uchazeč doložit osobně na studijním oddělení.

Podmínky přijímacího řízení

Poplatky za studium

Studium v českojazyčných programech je bezplatné (pokud student nepřekročí standardní dobu studia o více než jeden rok). V anglickojazyčných programech se platí školné, které je pro ukrajinské studenty nastaveno na 3400 € za rok. Je možné na žádost přiznat slevu na školném ve výši 50-100% studentům postiženým válečným konfliktem. Sleva platí pro jeden akademický rok. Slevu je možné získat opakovaně za předpokladu dobrého studijního prospěchu.

Zkouška z češtiny

Uchazeči musejí doložit znalost češtiny na úrovni B2. Zkoušku z češtiny fakulta nezajišťuje, lze ji absolvovat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK.

Poslední úprava stránky: 24. 1. 2023, 12:52.