array:191 [
 "ID" => "476"
 "KOD_FAK" => "11320"
 "SKR" => "2018"
 "ID_CSVS" => null
 "RAZENI" => null
 "ULICE" => "MFF UK - Ke Karlovu 3"
 "MESTO" => "Praha 2"
 "PSC" => "121 16"
 "OBEC" => "Praha"
 "TEL_1" => null
 "TEL_2" => null
 "FAX" => null
 "E_MAIL" => null
 "WWW" => "http://www.mff.cuni.cz/"
 "INFO_OFAK" => null
 "INFO_OFAK_EN" => null
 "INFO_O_PRIJ_RIZ" => null
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_EN" => null
 "DEN_O_DVERI" => """
  22.11.2018\r\n
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  """
 "DEN_O_DVERI_EN" => null
 "TERM_POD_PRIHL_BAK" => "$$do 31.3.2018#"
 "TERM_POD_PRIHL_MAG" => null
 "TERM_POD_PRIHL_NAV" => "$$do 28.2.2018#"
 "TERM_POD_PRIHL_DOK" => "30.4.2018$30.4.2018$#"
 "TERM_PRIJ_RIZ_BAK" => "13.6.2018$13.6.2018$u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na "UK FF":http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ nebo "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210#"
 "TERM_PRIJ_RIZ_MAG" => null
 "TERM_PRIJ_RIZ_NAV" => "6.6.2018$6.6.2018$u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na "UK FF":http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ nebo "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210#"
 "TERM_PRIJ_RIZ_DOK" => "21.6.2018$22.6.2018$#"
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_BAK" => "25.6.2018$25.6.2018$lze o něj požádat ze závažných důvodů. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz na "UK FF":http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ a "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210#"
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_MAG" => null
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_NAV" => "25.6.2018$25.6.2018$lze o něj požádat ze závažných důvodů. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz na "UK FF":http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ a "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210#"
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_DOK" => "29.6.2018$29.6.2018$#$$lze o něj požádat ze závažných důvodů#"
 "CELK_POC_STUDENT" => "2554"
 "PREPOC_POC_UCITEL" => null
 "CELK_POC_ABSOL" => "442"
 "CELK_POC_PRIHL_UCHAZ" => "1661"
 "Z_TOHO_BAK" => "1232"
 "Z_TOHO_MAG" => "429"
 "BANKA" => "Komerční banka"
 "UCET" => "21210277"
 "KONST_SYMB" => "0179"
 "KONST_SYMB_BANK" => "0308"
 "VAR_SYMB" => "1"
 "VAR_SYMB_BANK" => null
 "PREVOD_POSTA" => null
 "SPEC_SYMB" => null
 "SKOLNE" => null
 "KOMPLETNI" => "A"
 "SCHVALENO" => "A"
 "DATUM_KOMP" => "10.01.18"
 "DATUM_SCHV" => "10.01.18"
 "DATUM_ZMENY" => "19.12.17"
 "DOKTOR_TEL" => null
 "DOKTOR_FAX" => null
 "DOKTOR_MAIL" => null
 "DOKTOR_WWW" => null
 "TEL_BAK" => "+420 951 551 262"
 "TEL_NAV" => "+420 221 911 262"
 "TEL_MAG" => null
 "TEL_DOK" => "+420 951 551 223"
 "TEL_ENG" => null
 "KONTAKT_BAK" => "Andrea Kadlecová"
 "KONTAKT_NAV" => "Andrea Kadlecová"
 "KONTAKT_MAG" => null
 "KONTAKT_DOK" => "Mgr. D. Zádrapová, Ing. D. Rejnušová"
 "KONTAKT_ENG" => null
 "FAX_BAK" => null
 "FAX_NAV" => null
 "FAX_MAG" => null
 "FAX_DOK" => null
 "FAX_ENG" => null
 "EMAIL_BAK" => "andrea.kadlecova@mff.cuni.cz"
 "EMAIL_NAV" => "andrea.kadlecova@mff.cuni.cz"
 "EMAIL_MAG" => null
 "EMAIL_DOK" => "dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz"
 "EMAIL_ENG" => null
 "NALEZ_PRIHL_BAK" => """
  **Náležitosti přihlášky**\r\n
  \r\n
  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.\r\n
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.\r\n
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.\r\n
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 23. 3. 2018. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2018 (pro urychlení e-mailem).\r\n
  \r\n
  **Údaje pro platbu v rámci ČR:**\r\n
   Banka: Komerční banka\r\n
   Účet: 21210277/0100\r\n
   IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277\r\n
   SWIFT: KOMBCZPP\r\n
   Variabilní symbol: 1\r\n
   Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem\r\n
  \r\n
  - Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2018, ve výjimečných případech do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání v zahraničí, předloží také co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2018 doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikační doložku v souladu s platnými mezinárodními dohodami), pokud mezinárodní smlouvy nestanoví jinak. Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději 22. 10. 2018. Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.\r\n
  - V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.\r\n
  \r\n
  Další informace: https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/
  """
 "NALEZ_PRIHL_BAK_EN" => "As above"
 "NALEZ_PRIHL_NAV" => """
  **Náležitosti přihlášky**\r\n
  \r\n
  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.\r\n
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči studijním informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.\r\n
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.\r\n
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 23. 2. 2018. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 28. 2. 2018 (pro urychlení e-mailem).\r\n
  \r\n
  **Údaje pro platbu v rámci ČR:**\r\n
   Banka: Komerční banka\r\n
   Účet: 21210277/0100\r\n
   IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277\r\n
   SWIFT: KOMB CZ PP\r\n
   Variabilní symbol: 1\r\n
   Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem\r\n
  \r\n
  - Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK. Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v jiných zemích, předloží v případech, kdy to vyžaduje zákon, nostrifikaci (tj. osvědčení o rovnocennosti získaného vysokoškolského vzdělání v souladu s platnými mezinárodními dohodami).\r\n
  - V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.\r\n
  \r\n
  Další informace: https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/
  """
 "NALEZ_PRIHL_NAV_EN" => "As above"
 "NALEZ_PRIHL_MAG" => null
 "NALEZ_PRIHL_MAG_EN" => null
 "NALEZ_PRIHL_DOK" => """
  **PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY**\r\n
  \r\n
  Přihláška se podává výhradně elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. \r\n
  \r\n
  Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.\r\n
  \r\n
  V přihlášce uchazeč kromě osobních údajů musí uvést zejména studijní program a obor, do kterého se hlásí, předpokládané téma disertace a jméno navrženého školitele.\r\n
  \r\n
  **PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY**\r\n
  \r\n
  A. Povinné\r\n
  \r\n
  1. doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu\r\n
   Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. V případě, že uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu o uznání zahraničního vzdělání se prodlužuje do 22.10.2018. Stejně tak se lhůta pro dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu prodlužuje do 22.10.2018 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů magisterského studia na MFF UK.\r\n
  2. dva doporučující dopisy\r\n
  3. odborný životopis\r\n
  4. motivační dopis\r\n
  \r\n
  B. Volitelné\r\n
  - Žádost o prominutí jazykové zkoušky a její přílohy\r\n
  \r\n
  **POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM**\r\n
  \r\n
  Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je stanovena čl.1 odst.2 přílohy č.2 Statutu Univerzity Karlovy. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. \r\n
  \r\n
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí). \r\n
  \r\n
  *Bankovní spojen pro platbu:*\r\n
   Banka: Komerční banka\r\n
   Účet: 21210277/0100\r\n
   IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277\r\n
   SWIFT: KOMB CZ PP\r\n
   Variabilní symbol: 1\r\n
   Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179\r\n
   Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem\r\n
  \r\n
  V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.
  """
 "NALEZ_PRIHL_DOK_EN" => """
  APPLICATION SUBMISSION\r\n
  \r\n
  Applications are to be submitted electronically via the Student Information System of Charles University at https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/. You need to fill in the application form, confirm it, and submit it in the system. Electronically submitted applications do not need to be sent in paper form.\r\n
  After the completion and submission of an electronic application, the information system generates a 6-digit ID number for each applicant; this ID should be given in any subsequent correspondence about the application with the Department of Student Affairs. \r\n
  In the application the applicant chooses a study programme and branch, and states an expected doctoral thesis topic (from those offered by the branch of study), and chooses an advisor. We recommend discussing these at the department concerned before submitting the application. \r\n
  \r\n
  ATTACHMENTS TO THE APPLICATION\r\n
  \r\n
  A.\tObligatory\r\n
  1.\ta document proving the completion of a master's study programme;\r\n
  A document certifying the completion of a university education at Master's level needs to be delivered as soon as possible after the application submission, and in any case no later than September 30, 2018.; for students graduating between September 1, 2018 and September 30, 2018, the deadline is extended till October 22, 2018. This is not required from students and graduates of the Charles University, Faculty of Mathematics and Physics.\r\n
  2.\ttwo letters of recommendation\r\n
  3.\ta brief CV\r\n
  4.\ta letter of motivation\r\n
  B.\tOptional\r\n
  \tAn application for a waiver of the subject or language entrance examination and its attachments\r\n
  \r\n
  APPLICATION FEE\r\n
  \r\n
  An application fee must be paid for each application. The amount of fee is set by Art. 1, Par. 2 of Appendix 2 of the Constitution of Charles University - Fees for Study.The fee is to be paid by the application submission deadline to the bank account below with the 6-digit ID applicant number as a `specific symbol'. The fee can either be paid in EUR or in CZK. The application fee is non-refundable. The fee can be paid by postal order or by bank transfer. When paying by bank transfer, the applicants are obliged to pay any additional fees charged by the banks (esp. when paying from abroad). \r\n
  \r\n
  Bank details for the application fee:\r\n
  Bank: Komercni banka\r\n
  Account number: 21210277/0100\r\n
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277\r\n
  SWIFT: KOMB CZ PP\r\n
  Variable symbol: 1\r\n
  Constant symbol: bank transfer 0308, postal order 0179\r\n
  Specific symbol: generated by the Student Information System \r\n
  \r\n
  If the application is not completed and confirmed, or the application fee is not fully paid in due time, and the deficiencies are not corrected in the additional time permitted, the faculty will officially terminate the admission procedure.
  """
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_BAK" => """
  **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**\r\n
  \r\n
  **Podmínky přijetí**\r\n
  \r\n
  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.\r\n
  \r\n
  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže. U studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.\r\n
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2018.\r\n
  \r\n
  Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2018, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**\r\n
  \r\n
  Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:\r\n
  \r\n
  1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5;\r\n
  2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola;\r\n
  3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;\r\n
  4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT);\r\n
  5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75 %;\r\n
  6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4.\r\n
  \r\n
  **Podepsanou žádost (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm) o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení MFF UK nejpozději**\r\n
  \r\n
  - do 31. 3. 2018 v případě bodu 1.\r\n
  - do 30. 4. 2018 v případě bodů 2.- 3.\r\n
  - do 25. 5. 2018 v případě bodů 4.- 6.\r\n
  \r\n
  Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel.\r\n
  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem dubna.\r\n
  \r\n
  Začátkem května MFF UK zašle elektronicky pozvánku na přijímací zkoušku všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 25. 5. 2018, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.\r\n
  \r\n
  *"V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu."*\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**\r\n
  \r\n
  Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.\r\n
  \r\n
  V případě dvouoborového studia Matematika se zaměřením na vzdělávání – obor na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části – část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující předpoklady ke studiu humanitního oboru na FF UK. Část zkoušky na MFF UK má stejnou strukturu jako přijímací zkouška na obory uskutečňované plně na MFF UK popsaná výše. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK.\r\n
  \r\n
  U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.
  """
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_BAK_EN" => """
  **Bachelor’s Entry Requirements**\r\n
  \r\n
  The goal of the admissions review process is to select from the pool of applicants those individuals who have shown the best capability and diligence expected of Charles University students. To apply for the Bachelor of Computer Science programme delivered in English you must:\r\n
  \r\n
  - hold or be working towards a School Leaving Certificate (Diploma) or its equivalent; in cases required by law, a certification of equivalence of education must accompany the application;\r\n
  - meet the Reasoning Requirements, and \r\n
  - provide sufficient proof of English Language Proficiency. \r\n
  \r\n
  To submit your scores electronically, please use the following Institution codes:\r\n
   TOEFL 3184\r\n
   SAT 7249\t\r\n
   ACT 6790\t\r\n
   IB 000147\r\n
  \r\n
  **School Leaving Certificate (Diploma)**\r\n
  \r\n
  Depending on the country in which you completed secondary school or high school, you must submit the following documents:\r\n
  \r\n
  - For applicants from Germany, Poland, Hungary and Slovenia: secondary school leaving certificate and, if the school certificate does not clearly show the content and scope of subjects that you have studied, also certified secondary school transcripts with an official translation into English or Czech (if issued in a different language to these). \r\n
  - For applicants from all other countries: secondary school leaving certificate and also certified secondary school transcripts with an official translation into English or Czech (if issued in a different language to these). \r\n
  \r\n
  If you have not yet completed your secondary education but you will complete it soon, let us know. You can provide us with the documentation later; however, you must have completed your studies before enrolment.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Conditions for Admission Without Entrance Examination**\r\n
  \r\n
  **Reasoning Requirements**\r\n
  \r\n
  The table below summarizes the minimum Reasoning Requirements for the undergraduate Computer Science programme at Charles University, Prague. If you have not yet studied in this programme, you must achieve the minimum score for at least one of the qualifications listed here or provide us with comparable results for other recognized qualifications such as Irish Leaving Certificate, German Abitur, Bagrut in Israel, HKDSE in Hong Kong or STMP in Malaysia (specific required scores for other internationally recognized qualifications will be provided on request). If you have already studied in this programme, you must take our Entrance Examination and our Mathematics Entrance Test.\r\n
  \r\n
  **Test Minimum score**\r\n
   SAT Composite Score (Math + Reading + Writing) 1650\r\n
   SAT Subject Test in Mathematics, level I or II\t700\r\n
   ACT Composite Score 24\r\n
   ACT Mathematics\t24\r\n
   International Baccalaureate Diploma 32\r\n
   International Baccalaureate Mathematics HL 6\r\n
   GCE AS Levels or GCE A Levels<sup>x</sup> (not including General Studies, Critical Thinking or Key Skills) A A B \r\n
   GCE AS Level or GCE A Level Mathematics<sup>x</sup> B\r\n
   Mathematics Entrance Test at Charles University, Faculty of Mathematics and Physics (optional)<sup>xx</sup> 40\r\n
  \r\n
  <sup>x</sup> Applicants who receive their A Level results after the application deadline will be given conditional offers in June or July on the basis of their predicted grades; the offer will be confirmed after the results come out.\r\n
  \r\n
  <sup>xx</sup> Applicants who do not sufficiently demonstrate the necessary reasoning requirements by May 9, 2018, or with their application, will be invited to take the entrance examination in Prague. \r\n
  \r\n
  Compliance with admission requirements for the Computer Science programme in Czech is an alternative to the above minimum Reasoning Requirements.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **English Language Proficiency**\r\n
  \r\n
  All applicants must have an adequate command of English in order to enrol at Charles University. An applicant’s proficiency level in English may be demonstrated by various language tests; any language test results should not be older than two years. The only exemption from this requirement is for students who have completed at least two years of their previous education with English as the sole language of instruction in one of the following countries: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK, or USA.\r\n
  \r\n
  The table below summarizes the minimum requirements in the various tests of English that we recognize; you must meet the minimum score for at least one of the tests listed here, or provide us comparable results for other recognized qualifications (if in doubt please contact us to obtain specific required scores for other internationally recognized English Language qualifications).\r\n
  \r\n
  **Test Minimum score**\r\n
   TOEFL Paper/Computer/Internet based 550/213/80\r\n
   SAT Critical Reading and Writing 550 in each part\r\n
   ACT English and Reading 24\r\n
   International Baccalaureate English 6\r\n
   The International English Language Testing System (IELTS) 6.5\r\n
   Cambridge ESOL FCE A level\r\n
   Cambridge ESOL CPE, or Cambridge ESOL CAE Passed\r\n
   City&Guilds International ESOL, or City&Guilds International Spoken ESOL Expert level\r\n
   The European Language Certificates Level TELC English C1\r\n
   UNIcert English for Mathematicians Level C1\r\n
   Melab\t77\r\n
   Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Pass\r\n
   Test of English for International Communication (TOEIC) 605\r\n
   General State Language Examination in English in the Czech Republic Pass\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Description of the Entrance Examination and Evaluation Criteria**\r\n
  \r\n
  The entrance examination takes place in June 2018 in Prague, organized by the Faculty of Mathematics and Physics. The entrance test consists of 10 problems, each worth a maximum of 10 points, for a maximum total score of 100. You might wish to look at a sample (see above), the 2012 test (pdf), the 2013 test (pdf), the 2014 test (pdf) or the 2015 test (pdf). \r\n
  \r\n
  The entrance examination is not compulsory — it is an alternative to the other standardized tests. \r\n
  \r\n
  For the entrance examination, the only equipment that you will need is stationery. The use of any other equipment is not permitted.\r\n
  \r\n
  “Under Art. 4 (5) of the Admissions Procedure Code of Charles University, the faculty is to send to an applicant the invitation to an entrance examination through the University Electronic Information System not later than 30 days before the date of the examination. Should the faculty send an invitation for an alternative date of the entrance examination this period may be shortened accordingly. A password to log into the electronic information system is obtained by an applicant after the applicant has submitted the application to study.”\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Information on the admission procedure**\r\n
  \r\n
  How to apply:\r\n
  1. Take the standardized tests (SAT, ACT, TOEFL, …) and submit your scores. We strongly recommend that applicants complete their standardized tests in time. If you prefer to take the entrance examination organized by Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, then you are not obliged to take one of these standardized tests.\r\n
  2. Collect all required documents and information including personal details (name, date and place of birth, citizenship, address of your permanent residence, address for correspondence, email address, passport number), name and address of your secondary school, school leaving certificate and related documents, standardized test scores.\r\n
  3. Fill in the electronic application form. Here you can view a sample application in pdf; it consists of a Czech and English part. Please note that the pdf that is generated from your online application is for your reference only; in particular, please do not send it to us.\r\n
  4. Submit the application online. If you have any questions regarding your application, please write to admission@mff.cuni.cz. Please make sure to upload with your application all required documents as specified above. For TOEFL, SAT, ACT and IB, you should have your test scores sent directly to Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics. Here are our institution codes: TOEFL 3184, SAT 7249, ACT 6790, IB 000147.\r\n
  \r\n
  Please note that an application without the required documents cannot be processed. Also note that for enrollment we need an official copy of every document that you have submitted with your application (i.e., to submit your application a scanned copy of the relevant document is sufficient, but to complete the admission process you have to provide an official document – e.g., a copy verified by a notary, or an original).
  """
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_NAV" => """
  **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**\r\n
  \r\n
  **Podmínky přijetí**\r\n
  \r\n
  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.\r\n
  \r\n
  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou tvořenou jednou, nebo v případě dvouoborového studia, dvěma částmi; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Na každý studijní obor jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor.\r\n
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2018.\r\n
  \r\n
  Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**\r\n
  \r\n
  Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části (prominutí) požádají, obor, na který se hlásí, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Fyzika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026.\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Fyzika dvouoboru Učitelství fyziky – Učitelství matematiky je dále upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání 7504R183.\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Informatika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatika B1801, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika oborů Matematické struktury, Matematická analýza, Numerická a výpočtová matematika, Matematické modelování ve fyzice a technice, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika obor Matematika pro informační technologie (dříve název oboru Matematické metody informační bezpečnosti) je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013, nebo Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – Učitelství deskriptivní geometrie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.\r\n
  \r\n
  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – Učitelství informatiky je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání nebo oboru Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.\r\n
  \r\n
  Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je dále upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – obor z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání a libovolného dalšího oboru. Upuštění od druhé části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.\r\n
  \r\n
  Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou, nejpozději však do 28. 2. 2018. Žádost v listinné podobě (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm) je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK a zároveň doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením studijního oddělení té fakulty nebo vysoké školy, kde byl nebo je příslušný bakalářský studijní program studován. Nebude-li v termínu stanoveném pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.\r\n
  \r\n
  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem března.\r\n
  \r\n
  U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.\r\n
  Začátkem května MFF UK zašle elektronicky pozvánku na přijímací zkoušku všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.\r\n
  \r\n
  *"V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu."*\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**\r\n
  \r\n
  V případě oborů uskutečňovaných plně na MFF UK je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.\r\n
  \r\n
  V případě dvouborového studia Učitelství matematiky – obor na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části. První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy za 25 bodů. Na vypracování zkoušky je 38 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 50. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 20 bodů z 50 možných. Druhá část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor, viz "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210\r\n
  \r\n
  Skladba úloh pro jednotlivé studijní programy a obory je následující:\r\n
  \r\n
  **Studijní program Fyzika**\r\n
  - dvouoborové studium Učitelství fyziky – Učitelství matematiky \r\n
   - Fyzika (2 úlohy)\r\n
   - Matematika (2 úlohy)\r\n
  - ostatní obory \r\n
   - Fyzika (4 úlohy)\r\n
  \r\n
  **Studijní program Informatika**\r\n
  - všechny obory \r\n
   - Informatika (4 úlohy)\r\n
  \r\n
  **Studijní program Matematika**\r\n
  - dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství informatiky \r\n
   - Matematika (2 úlohy)\r\n
   - Informatika (2 úlohy)\r\n
  - dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství deskriptivní geometrie \r\n
   - Matematika (2 úlohy)\r\n
   - Deskriptivní geometrie (2 úlohy)\r\n
  - dvouoborové studium Učitelství matematiky – obor na FF UK \r\n
   - Matematika (2 úlohy)\r\n
   - druhá část v závislosti na oboru dle požadavků FF UK\r\n
  - obor Finanční a pojistná matematika \r\n
   - Matematika (2 úlohy)\r\n
   - Pravděpodobnost a statistika (1 úloha)\r\n
   - Finanční matematika (1 úloha)\r\n
  - ostatní obory \r\n
   - Matematika (4 úlohy)\r\n
  \r\n
  U písemné odborné přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.
  """
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_NAV_EN" => """
  **Admission Procedure for Master programmes in English, 2018/2019**\r\n
  \r\n
  **Conditions for Admission**\r\n
  \r\n
  The goal of the admissions review process is to select from the pool of applicants those individuals who have shown the best capability and diligence expected of Charles University students. To apply for our Mathematics or Computer Science Master's programmes delivered in English you must:\r\n
  \r\n
  - hold or be working towards a Bachelor’s or Master’s diploma and provide a certified copy thereof; in cases required by law, a certification of equivalence of education must accompany the application, \r\n
  - have sufficient academic background in the relevant fields (see below for details); this can be demonstrated by passing the specialized entrance examination in June 2018 in Prague that is organized by the Faculty of Mathematics and Physics, or by providing transcripts (academic records) of your previous education accompanied by syllabi of completed courses; promising students who do not have this background may be admitted with the proviso that they complete the missing knowledge from Bachelor's courses, \r\n
  - have sufficient command of the English language; this can be demonstrated by providing your results in one of the standardized English tests that we recognize (see below for details).\r\n
  \r\n
  You are also welcome to accompany your application by:\r\n
  \r\n
  - a statement of purpose in which you describe your reasons for applying to the proposed programme, your study and possibly also research interests and future career plans,\r\n
  - letters of recommendation as recent as possible from professors and employers who can comment on your recent professional accomplishments and your qualifications for pursuing a Master's degree in mathematics or computer science.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Conditions for Admission Without Entrance Examination**\r\n
  \r\n
  **Academic background**\r\n
  \r\n
  In this paragraph we summarize the minimum knowledge required for applicants in the various study programmes and study branches offered at our faculty.\r\n
  \r\n
  **Master of Computer Science** \r\n
  \r\n
  Study branches Theoretical Computer Science, Computational Linguistics, Discrete Models and Algorithms, Computer Graphics and Game Development, Software and Data Engineering, Software Systems, Artificial Intelligence: background in calculus, linear algebra, discrete mathematics, probability, logic, computer programming, algorithms and data structures, computer organization, and the theory of automata and formal grammars.\r\n
  \r\n
  **Master of Mathematics**\r\n
  \r\n
  Common requirements: A sound background in linear algebra, real and complex analysis, measure theory and probability theory.\r\n
  \r\n
  - Study branch Mathematical Structures: Common requirements + group theory, mathematical logic.\r\n
  - Study branch Mathematical Analysis: Common requirements + general topology, functional analysis, ordinary and partial differential equations.\r\n
  - Study branch Numerical and Computational Mathematics: Common requirements + numerical mathematics, functional analysis, ordinary and partial differential equations.\r\n
  - Study branch Mathematical Modelling in Physics and Technology: Common requirements + classical mechanics, functional analysis, ordinary and partial differential equations.\r\n
  - Study branch Probability, Mathematical Statistics and Econometrics: Common requirements + mathematical statistics, Markov chains.\r\n
  - Study branch Financial and Insurance Mathematics: Common requirements + mathematical statistics, Markov chains, financial mathematics.\r\n
  - Study branch Mathematics for Information Technologies: Common requirements + commutative and computer algebra, theoretical and applied cryptography.\r\n
  \r\n
  Academic records demonstrating the necessary background must show the dates of enrolment and the subjects or courses taken, together with the units of credit or time allotted to each subject. The records must also include a complete description of the institution's grading scale or other standard of evaluation. Unless academic records and diplomas are routinely issued in English by the institution, the official records in their original language must be submitted with an authorized, complete, and exact English translation. \r\n
  \r\n
  **English Language Proficiency**\r\n
  \r\n
  The English language requirements are the same as for the Bachelor's programmes.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Description of the Entrance Examination and Evaluation Criteria**\r\n
  \r\n
  Applicants who will not sufficiently demonstrate the necessary background listed above by May 9, 2018, or with their application, will be invited to take the entrance examination in Prague.  \r\n
  \r\n
  The entrance examination for a Master's programme at the Faculty of Mathematics and Physics at Charles University consists of four problems, each worth 25 points. In case of an incomplete solution a proportional number of points will be given. The maximum total score is 100. The minimum score for admission is 40 points out of 100. Depending on the study programme and study branch, the examination has the following structure: \r\n
  \r\n
  **Master of Computer Science**\r\n
   All study branches: \r\n
   Computer Science (4 problems, e.g., logic, automata theory, programming, theoretical computer science) \r\n
  \r\n
  **Master of Mathematics**\r\n
   Study branch Financial and Insurance Mathematics: \r\n
   Mathematics (2 problems)\r\n
   Probability and Statistics (1 problem)\r\n
   Financial Mathematics (1 problem)\r\n
  \r\n
  **Other specializations:**\r\n
   Mathematics (4 problems)\r\n
  \r\n
  \r\n
  “Under Art. 4 (5) of the Admissions Procedure Code of Charles University, the faculty is to send to an applicant the invitation to an entrance examination through the University Electronic Information System not later than 30 days before the date of the examination. Should the faculty send an invitation for an alternative date of the entrance examination this period may be shortened accordingly. A password to log into the electronic information system is obtained by an applicant after the applicant has submitted the application to study.”
  """
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_MAG" => null
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_MAG_EN" => null
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_DOK" => """
  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.\r\n
  \r\n
  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě výsledku ústní přijímací zkoušky.\r\n
  \r\n
  - Podání žádosti o prominutí jazykové zkoušky do 30.4.2018\r\n
  - Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia (úředně ověřené kopie) do 30.9.2018. \r\n
  \r\n
  Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22.10.2018. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22.10.2018 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018.\r\n
  \r\n
  **Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky odborné zkoušky (pohovoru)**\r\n
  \r\n
  Od odborné přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů splňujících alespoň jednu z následujících podmínek:\r\n
  1. jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky (pro stud. programy Informatika a Matematika),\r\n
  2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. program Fyzika),\r\n
  3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,\r\n
  4. v ak. roce 2017/2018 se stali absolventy magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),\r\n
  5. v ak. letech 2016/17 a 2017/18 získali v magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),\r\n
  6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.\r\n
  \r\n
  O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. května 2018 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. června 2018. \r\n
  \r\n
  **Pozvánka k přijímací zkoušce**\r\n
  \r\n
  K přijímacímu pohovoru budou pozváni ti uchazeči, kteří\r\n
  - ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2, 3 a 4,\r\n
  - zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením,\r\n
  - do poloviny května 2018 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.\r\n
  \r\n
  V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.\r\n
  \r\n
  **Přijímací zkouška**\r\n
  \r\n
  Přijímací zkouška se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru, schopnost samostatné i týmové vědecké práce a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. \r\n
  \r\n
  Uchazeč musí prokázat, že se orientuje v základních oblastech oboru, na který se hlásí. Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, tedy doporučující dopisy, odborný životopis a motivační dopis. Komise stanoví pořadí uchazečů pro jednotlivé obory.\r\n
  \r\n
  **Jazyková přijímací zkouška**\r\n
  \r\n
  Při jazykové přijímací zkoušce zkušební komise prověřuje, zda znalosti anglického jazyka uchazečů odpovídají alespoň znalostem na úrovni B2 tzv. rámce Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).\r\n
  \r\n
  **Podmínky pro upuštění od jazykové přijímací zkoušky**\r\n
  \r\n
  Od jazykové přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:\r\n
  \r\n
  A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA.\r\n
  \r\n
  B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):\r\n
   - všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,\r\n
   - zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní - na MFF UK,\r\n
   - TOEFL (paper) – 533 bodů,\r\n
   - TOEFL (computer) – 200 bodů,\r\n
   - TOEFL (internet) – 72 bodů,\r\n
   - IELTS – 6 bodů,\r\n
   - Cambridge ESOL CPE,\r\n
   - Cambridge ESOL CAE,\r\n
   - Cambridge ESOL FCE (hodnocení A, B, C),\r\n
   - International ESOL a Spoken ESOL – Expert LanguageCert a Mastery LanguageCert.\r\n
  \r\n
  O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.\r\n
  \r\n
  **Přijetí ke studiu**\r\n
  \r\n
  Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří\r\n
  - ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,\r\n
  - bylo upuštěno od odborné zkoušky nebo ji úspěšně složili, \r\n
  - úspěšně složili jazykovou zkoušku nebo od ní bylo upuštěno,\r\n
  - a pro něž zároveň existuje kapacita školitelů v daném studijním programu.
  """
 "INFO_O_PRIJ_RIZ_DOK_EN" => """
  The admission procedure commences with the submission of an application form.\r\n
  To apply for one of our doctoral study programmes you must hold or be working towards a master's diploma and have the necessary abilities for research. The latter consists mainly of the knowledge of the chosen field, English language, and the ability of independent creative work as well as teamwork. The assessment of these abilities is based on the documents submitted with your application and on the entrance examination, if the latter is not waived (see below). The entrance examination has two parts – examination in the expertise in the field and examination in the English language. \r\n
  \r\n
  Deadlines\r\n
  \r\n
  \tEnglish language proficiency must be demonstrated till April 30, 2018, in exceptional cases till September 30, 2018\r\n
  \tA document certifying completion of a university education at Master's level needs to be delivered as soon as possible after the application submission, and in any case no later than September 30, 2018; for students graduating between September 1, 2018 and September 30, 2018, the deadline is extended till October 22, 2018.\r\n
  \r\n
  Waiver conditions of the subject entrance examination\r\n
  \r\n
  The subject entrance examination may be waived for applicants for whom at least one of the following conditions applies:\r\n
  \r\n
  1.\tTheir work has been recognized in the SVOČ competition in computer science, mathematics, or teaching of mathematics (for study programmes Computer Science and Mathematics);\r\n
  2.\ttheir work has been recognized at the Czech-Slovak Student Conference on Physics (for study programme Physics);\r\n
  3.\ttheir original scientific work on a relevant topic has been published, or has been accepted for publication, in a reviewed medium indexed by MathSciNet, SCOPUS or ISI Web of Knowledge databases;\r\n
  4.\tthey have finished a master's study programme in Physics, Computer Science, or Mathematics in the academic year 2017/2018, and their grade in each part of the state final examination is „excellent“ or „very good“ (for study programmes Physics, Computer Science, and Mathematics);\r\n
  5.\tthey have gained at least 120 credits in the master's study programme Physics, Computer Science, or Mathematics in academic years 2016/17 and 2017/18, and their average study grade (according to the Code of Study and Examination, Art. 8, Par. 13) is at most 1.5, where 1=„excellent“, 2=„very good“, and 3=„satisfactory“ (for study programmes Physics, Computer Science, and Mathematics);\r\n
  6.\tthey have achieved other remarkable results testifying to your ability for doctoral studies. \r\n
  \r\n
  It is necessary to apply for the waiver and prove that the applicant satisfies some of the above conditions, by no later than May 31, 2018 in case of points 1,2,3,5 and 6, and by June 20 in case of point 4. \r\n
  \r\n
  Invitation to subject entrance examination\r\n
  \r\n
  The invitation to the subject entrance examination will be sent to those applicants, who \r\n
  \r\n
  \tsubmitted a complete application together with its obligatory attachments 2,3 and 4 before the deadline, \r\n
  \tpaid the application fee,\r\n
  \tdid not obtain the confirmation of the waiver of the subject entrance examination before mid-May 2018.The invitation to an entrance examination is delivered through the University Electronic Information System. In mid-May all applicants without a waiver receive an invitation to take the entrance examination from the Faculty of Mathematics and Physics. If the Faculty approves the waiver, the invitation ceases to apply.\r\n
  \r\n
  Subject entrance examination\r\n
  \r\n
  The subject entrance examination takes the form of a discussion about the chosen study programme. The committee judges the applicant's interest in the field, motivation, expertise, and overall readiness for doctoral studies. The level of knowledge expected is that required for passing the state final examination of the corresponding master's study programme and branch at Charles University. The applicant must demonstrate his/her insight into the basic areas of science relevant to the chosen field of study. The committee also takes into account documents submitted with the application, namely the recommendation letters, CV, and the letter of motivation, and the committee shall establish an order of the applicants for each of the study branches.\r\n
  \r\n
  Language entrance examination\r\n
  \r\n
  The language entrance examination verifies that the applicant has an adequate command of the English language, i.e. at least at level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). \r\n
  Conditions for a language examination waiver\r\n
  The language examination will be waived if the applicant fulfills at least one of the following waiver conditions:\r\n
  \r\n
  A.\tThe applicant spent at least two years of his/her previous education at secondary or university level with English as the sole language of instruction in one of the following countries: Australia, Canada, Ireland, Malta, New Zealand, South Africa, UK or USA. \r\n
  B.\tThe applicant does not need to take the language examination of English if (s)he has already passed one of the following exams (in some cases we recognize the exam only with a minimum score or level):\r\n
  \tGeneral State Language Examination in English in the Czech Republic\r\n
  \texamination in English at Charles University, Faculty of Mathematics and Physics\r\n
  \tTOEFL (paper) – 550 points\r\n
  \tTOEFL (computer) – 213 points\r\n
  \tTOEFL (internet) – 80 points\r\n
  \tIELTS – 6.5 points\r\n
  \tCambridge ESOL CPE\r\n
  \tCambridge ESOL CAE\r\n
  \tCambridge ESOL FCE – (Grade A, B, C)\r\n
  \tCity & Guilds International ESOL IESOL and ISESOL, expert level\r\n
  \tTELC (The European Language Certificates) – TELC English level C1\r\n
  \tUNIcert – level C1\r\n
  \tMelab – 77 points\r\n
  \tExamination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)\r\n
  \tTest of English for International Communication (TOEIC) – 605 points\r\n
  \tInternational ESOL and Spoken ESOL – Expert LanguageCert and Mastery LanguageCert \r\n
  \r\n
  The language examination waiver and the compliance with one of the conditions mentioned above must be requested before April 30, 2018 (or, in exceptional cases, before September 30, 2018).\r\n
  \r\n
  Admission for studies\r\n
  \r\n
  Admission for studies will be granted to the applicants, who\r\n
  \r\n
  \tSubmitted a complete application form together with all obligatory attachments before the deadline,\r\n
  \tthey were granted an entrance examination waiver or they successfully passed the entrance examination, \r\n
  \tthey successfully passed the language examination or they got a waiver of it\r\n
  \tand if an advisor in the required study programme is available.
  """
 "DAT_SCH_DOK" => "21.12.17"
 "DAT_KOM_DOK" => "21.12.17"
 "SCH_DOK" => "A"
 "KOM_DOK" => "A"
 "DOD_BAK" => "75676"
 "DOD_MAG" => null
 "DOD_NAV" => "75953"
 "DOD_DOK" => null
 "BPOPL_BAK" => null
 "BPOPL_MAG" => null
 "BPOPL_NAV" => null
 "BPOPL_DOK" => null
 "PPOPL_BAK" => "Podmínky přijímacího řízení pro rok 2018/2019 byly projednány a schváleny v AS MFF UK dne 14. 6. 2017."
 "PPOPL_MAG" => null
 "PPOPL_NAV" => "Podmínky přijímacího řízení pro rok 2018/2019 byly projednány a schváleny v AS MFF UK dne 14. 5. 2017."
 "PPOPL_DOK" => "Podmínky přijímacího řízení pro rok 2018/2019 byly projednány a schváleny v AS MFF UK dne 29. 11. 2017."
 "SPOPL_BAK" => null
 "SPOPL_MAG" => null
 "SPOPL_NAV" => null
 "SPOPL_DOK" => null
 "BANKA_DOK" => null
 "UCET_DOK" => null
 "VAR_SYMB_DOK" => null
 "PREVOD_POSTA_DOK" => null
 "SPEC_SYMB_DOK" => null
 "EMAIL_BAK_EN" => "kysilkova@dekanat.mff.cuni.cz"
 "FAX_BAK_EN" => null
 "TEL_BAK_EN" => "+420 951 551 217"
 "KONTAKT_BAK_EN" => "Kristýna Kysilková"
 "TERM_POD_PRIHL_BAK_EN" => """
  Winter round: February 28, 2018\r\n
  Spring round: May 31, 2018\r\n
  \r\n
  Applicants from outside the European Union and the Schengen Zone are advised to apply in the Winter round to have enough time for obtaining a student Visa or Long Term Residence Permit for the Czech Republic. 
  """
 "TERM_PRIJ_RIZ_BAK_EN" => "June 13, 2018"
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_BAK_EN" => "June 25, 2018 - can be requested for serious reasons only"
 "SPOPL_BAK_EN" => null
 "BPOPL_BAK_EN" => null
 "PPOPL_BAK_EN" => null
 "DOD_BAK_EN" => "November 23, 2017"
 "EMAIL_NAV_EN" => "kysilkova@dekanat.mff.cuni.cz"
 "FAX_NAV_EN" => null
 "TEL_NAV_EN" => "+420 221 911 217"
 "KONTAKT_NAV_EN" => "Kristýna Kysilková"
 "TERM_POD_PRIHL_NAV_EN" => """
  Winter round: February 28, 2018\r\n
  Spring round: May 31, 2018\r\n
  \r\n
  Applicants from outside the European Union and the Schengen Zone are advised to apply in the Winter round to have enough time for obtaining a student Visa or Long Term Residence Permit for the Czech Republic. 
  """
 "TERM_PRIJ_RIZ_NAV_EN" => "June 6, 2018"
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_NAV_EN" => "June 25, 2018 - can be requested for serious reasons only"
 "SPOPL_NAV_EN" => null
 "BPOPL_NAV_EN" => null
 "PPOPL_NAV_EN" => null
 "DOD_NAV_EN" => null
 "EMAIL_MAG_EN" => null
 "FAX_MAG_EN" => null
 "TEL_MAG_EN" => null
 "KONTAKT_MAG_EN" => null
 "TERM_POD_PRIHL_MAG_EN" => null
 "TERM_PRIJ_RIZ_MAG_EN" => null
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_MAG_EN" => null
 "SPOPL_MAG_EN" => null
 "BPOPL_MAG_EN" => null
 "PPOPL_MAG_EN" => null
 "DOD_MAG_EN" => null
 "EMAIL_DOK_EN" => "rejnusova@dekanat.mff.cuni.cz"
 "FAX_DOK_EN" => null
 "TEL_DOK_EN" => "+420 221 911 218"
 "KONTAKT_DOK_EN" => "Ing. Daniela Rejnušová"
 "TERM_POD_PRIHL_DOK_EN" => "till April 30, 2018\r\n"
 "TERM_PRIJ_RIZ_DOK_EN" => "June 21 2018 or June 22 2018\r\n"
 "NAHR_TERM_PRIJ_RIZ_DOK_EN" => "June 29, 2018, can be requested for serious reasons only\r\n"
 "SPOPL_DOK_EN" => null
 "BPOPL_DOK_EN" => null
 "PPOPL_DOK_EN" => null
 "DOD_DOK_EN" => null
 "POPL_PAP_BAK" => "650 Kč"
 "POPL_PAP_BAK_EN" => "650 CZK"
 "POPL_PAP_NAV" => "650 Kč"
 "POPL_PAP_NAV_EN" => "650 CZK"
 "POPL_PAP_MAG" => null
 "POPL_PAP_MAG_EN" => null
 "POPL_PAP_DOK" => "550 Kč"
 "POPL_PAP_DOK_EN" => "550 CZK"
 "POPL_AVI_BAK" => null
 "POPL_AVI_BAK_EN" => null
 "POPL_AVI_NAV" => null
 "POPL_AVI_NAV_EN" => null
 "POPL_AVI_MAG" => null
 "POPL_AVI_MAG_EN" => null
 "POPL_AVI_DOK" => null
 "POPL_AVI_DOK_EN" => null
 "POPL_ELE_BAK" => "600 Kč"
 "POPL_ELE_BAK_EN" => "600 CZK"
 "POPL_ELE_NAV" => "600 Kč"
 "POPL_ELE_NAV_EN" => "600 CZK"
 "POPL_ELE_MAG" => null
 "POPL_ELE_MAG_EN" => null
 "POPL_ELE_DOK" => "500 Kč"
 "POPL_ELE_DOK_EN" => "500 CZK"
 "UZAMKNOUT" => "A"
 "UZAM_DOK" => "A"
 "INFO_OFAK_BROZ" => null
 "SWIFT" => "KOMBCZPP"
 "DATUM_SCHALENI" => "2018-01-10 08:50:22"
 "DATUM_SCHVALENI_DOK" => "2017-12-21 13:12:42"
]
array:47 [
 "ipr_adresa" => "MFF UK - Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2"
 "ipr_term_pod_prihl" => "do 31.3.2018"
 "ipr_term_pod_prihl_en" => "Winter round: February 28, 2018<br>Spring round: May 31, 2018<br><br>Applicants from outside the European Union and the Schengen Zone are advised to apply in the Winter round to have enough time for obtaining a student Visa or Long Term Residence Permit for the Czech Republic."
 "ipr_term_prij_riz" => "13.6.2018, u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na "UK FF":http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ nebo "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210"
 "ipr_term_prij_riz_en" => "June 13, 2018"
 "ipr_nahr_term_prij_riz" => "25.6.2018, lze o něj požádat ze závažných důvodů. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz na "UK FF":http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ a "zde.":https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210"
 "ipr_nahr_term_prij_riz_en" => "June 25, 2018 - can be requested for serious reasons only"
 "ipr_email" => "andrea.kadlecova@mff.cuni.cz"
 "ipr_email_en" => "kysilkova@dekanat.mff.cuni.cz"
 "ipr_fax" => ""
 "ipr_fax_en" => ""
 "ipr_kontakt" => "Andrea Kadlecová"
 "ipr_kontakt_en" => "Kristýna Kysilková"
 "ipr_tel" => "+420 951 551 262"
 "ipr_tel_en" => "+420 951 551 217"
 "ipr_bpopl" => ""
 "ipr_bpopl_en" => ""
 "ipr_spopl" => ""
 "ipr_spopl_en" => ""
 "ipr_spec_symb" => ""
 "ipr_spec_symb_en" => ""
 "ipr_popl_ele" => "600 Kč"
 "ipr_popl_ele_en" => "600 CZK"
 "ipr_popl_pap" => "650 Kč"
 "ipr_popl_pap_en" => "650 CZK"
 "ipr_popl_avi" => ""
 "ipr_popl_avi_en" => ""
 "ipr_banka" => "Komerční banka"
 "ipr_banka_en" => "Komerční banka"
 "ipr_ucet" => "21210277"
 "ipr_ucet_en" => "21210277"
 "ipr_konst_symb" => "0179"
 "ipr_konst_symb_en" => "0179"
 "ipr_konst_symb_bank" => "0308"
 "ipr_konst_symb_bank_en" => "0308"
 "ipr_var_symb" => "1"
 "ipr_var_symb_en" => "1"
 "ipr_nalez_prihl" => """
  **Náležitosti přihlášky**\r\n
  \r\n
  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.\r\n
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.\r\n
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.\r\n
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 23. 3. 2018. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2018 (pro urychlení e-mailem).\r\n
  \r\n
  **Údaje pro platbu v rámci ČR:**\r\n
   Banka: Komerční banka\r\n
   Účet: 21210277/0100\r\n
   IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277\r\n
   SWIFT: KOMBCZPP\r\n
   Variabilní symbol: 1\r\n
   Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem\r\n
  \r\n
  - Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2018, ve výjimečných případech do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání v zahraničí, předloží také co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2018 doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikační doložku v souladu s platnými mezinárodními dohodami), pokud mezinárodní smlouvy nestanoví jinak. Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději 22. 10. 2018. Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.\r\n
  - V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.\r\n
  \r\n
  Další informace: https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/
  """
 "ipr_nalez_prihl_en" => "As above"
 "ipr_info_o_prij_riz" => """
  **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**\r\n
  \r\n
  **Podmínky přijetí**\r\n
  \r\n
  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.\r\n
  \r\n
  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže. U studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.\r\n
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2018.\r\n
  \r\n
  Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2018, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**\r\n
  \r\n
  Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:\r\n
  \r\n
  1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5;\r\n
  2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola;\r\n
  3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;\r\n
  4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT);\r\n
  5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75 %;\r\n
  6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4.\r\n
  \r\n
  **Podepsanou žádost (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm) o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení MFF UK nejpozději**\r\n
  \r\n
  - do 31. 3. 2018 v případě bodu 1.\r\n
  - do 30. 4. 2018 v případě bodů 2.- 3.\r\n
  - do 25. 5. 2018 v případě bodů 4.- 6.\r\n
  \r\n
  Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel.\r\n
  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem dubna.\r\n
  \r\n
  Začátkem května MFF UK zašle elektronicky pozvánku na přijímací zkoušku všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 25. 5. 2018, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.\r\n
  \r\n
  *"V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu."*\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**\r\n
  \r\n
  Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.\r\n
  \r\n
  V případě dvouoborového studia Matematika se zaměřením na vzdělávání – obor na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části – část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující předpoklady ke studiu humanitního oboru na FF UK. Část zkoušky na MFF UK má stejnou strukturu jako přijímací zkouška na obory uskutečňované plně na MFF UK popsaná výše. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK.\r\n
  \r\n
  U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.
  """
 "ipr_info_o_prij_riz_en" => """
  **Bachelor’s Entry Requirements**\r\n
  \r\n
  The goal of the admissions review process is to select from the pool of applicants those individuals who have shown the best capability and diligence expected of Charles University students. To apply for the Bachelor of Computer Science programme delivered in English you must:\r\n
  \r\n
  - hold or be working towards a School Leaving Certificate (Diploma) or its equivalent; in cases required by law, a certification of equivalence of education must accompany the application;\r\n
  - meet the Reasoning Requirements, and \r\n
  - provide sufficient proof of English Language Proficiency. \r\n
  \r\n
  To submit your scores electronically, please use the following Institution codes:\r\n
   TOEFL 3184\r\n
   SAT 7249\t\r\n
   ACT 6790\t\r\n
   IB 000147\r\n
  \r\n
  **School Leaving Certificate (Diploma)**\r\n
  \r\n
  Depending on the country in which you completed secondary school or high school, you must submit the following documents:\r\n
  \r\n
  - For applicants from Germany, Poland, Hungary and Slovenia: secondary school leaving certificate and, if the school certificate does not clearly show the content and scope of subjects that you have studied, also certified secondary school transcripts with an official translation into English or Czech (if issued in a different language to these). \r\n
  - For applicants from all other countries: secondary school leaving certificate and also certified secondary school transcripts with an official translation into English or Czech (if issued in a different language to these). \r\n
  \r\n
  If you have not yet completed your secondary education but you will complete it soon, let us know. You can provide us with the documentation later; however, you must have completed your studies before enrolment.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Conditions for Admission Without Entrance Examination**\r\n
  \r\n
  **Reasoning Requirements**\r\n
  \r\n
  The table below summarizes the minimum Reasoning Requirements for the undergraduate Computer Science programme at Charles University, Prague. If you have not yet studied in this programme, you must achieve the minimum score for at least one of the qualifications listed here or provide us with comparable results for other recognized qualifications such as Irish Leaving Certificate, German Abitur, Bagrut in Israel, HKDSE in Hong Kong or STMP in Malaysia (specific required scores for other internationally recognized qualifications will be provided on request). If you have already studied in this programme, you must take our Entrance Examination and our Mathematics Entrance Test.\r\n
  \r\n
  **Test Minimum score**\r\n
   SAT Composite Score (Math + Reading + Writing) 1650\r\n
   SAT Subject Test in Mathematics, level I or II\t700\r\n
   ACT Composite Score 24\r\n
   ACT Mathematics\t24\r\n
   International Baccalaureate Diploma 32\r\n
   International Baccalaureate Mathematics HL 6\r\n
   GCE AS Levels or GCE A Levels<sup>x</sup> (not including General Studies, Critical Thinking or Key Skills) A A B \r\n
   GCE AS Level or GCE A Level Mathematics<sup>x</sup> B\r\n
   Mathematics Entrance Test at Charles University, Faculty of Mathematics and Physics (optional)<sup>xx</sup> 40\r\n
  \r\n
  <sup>x</sup> Applicants who receive their A Level results after the application deadline will be given conditional offers in June or July on the basis of their predicted grades; the offer will be confirmed after the results come out.\r\n
  \r\n
  <sup>xx</sup> Applicants who do not sufficiently demonstrate the necessary reasoning requirements by May 9, 2018, or with their application, will be invited to take the entrance examination in Prague. \r\n
  \r\n
  Compliance with admission requirements for the Computer Science programme in Czech is an alternative to the above minimum Reasoning Requirements.\r\n
  \r\n
  \r\n
  **English Language Proficiency**\r\n
  \r\n
  All applicants must have an adequate command of English in order to enrol at Charles University. An applicant’s proficiency level in English may be demonstrated by various language tests; any language test results should not be older than two years. The only exemption from this requirement is for students who have completed at least two years of their previous education with English as the sole language of instruction in one of the following countries: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK, or USA.\r\n
  \r\n
  The table below summarizes the minimum requirements in the various tests of English that we recognize; you must meet the minimum score for at least one of the tests listed here, or provide us comparable results for other recognized qualifications (if in doubt please contact us to obtain specific required scores for other internationally recognized English Language qualifications).\r\n
  \r\n
  **Test Minimum score**\r\n
   TOEFL Paper/Computer/Internet based 550/213/80\r\n
   SAT Critical Reading and Writing 550 in each part\r\n
   ACT English and Reading 24\r\n
   International Baccalaureate English 6\r\n
   The International English Language Testing System (IELTS) 6.5\r\n
   Cambridge ESOL FCE A level\r\n
   Cambridge ESOL CPE, or Cambridge ESOL CAE Passed\r\n
   City&Guilds International ESOL, or City&Guilds International Spoken ESOL Expert level\r\n
   The European Language Certificates Level TELC English C1\r\n
   UNIcert English for Mathematicians Level C1\r\n
   Melab\t77\r\n
   Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Pass\r\n
   Test of English for International Communication (TOEIC) 605\r\n
   General State Language Examination in English in the Czech Republic Pass\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Description of the Entrance Examination and Evaluation Criteria**\r\n
  \r\n
  The entrance examination takes place in June 2018 in Prague, organized by the Faculty of Mathematics and Physics. The entrance test consists of 10 problems, each worth a maximum of 10 points, for a maximum total score of 100. You might wish to look at a sample (see above), the 2012 test (pdf), the 2013 test (pdf), the 2014 test (pdf) or the 2015 test (pdf). \r\n
  \r\n
  The entrance examination is not compulsory — it is an alternative to the other standardized tests. \r\n
  \r\n
  For the entrance examination, the only equipment that you will need is stationery. The use of any other equipment is not permitted.\r\n
  \r\n
  “Under Art. 4 (5) of the Admissions Procedure Code of Charles University, the faculty is to send to an applicant the invitation to an entrance examination through the University Electronic Information System not later than 30 days before the date of the examination. Should the faculty send an invitation for an alternative date of the entrance examination this period may be shortened accordingly. A password to log into the electronic information system is obtained by an applicant after the applicant has submitted the application to study.”\r\n
  \r\n
  \r\n
  **Information on the admission procedure**\r\n
  \r\n
  How to apply:\r\n
  1. Take the standardized tests (SAT, ACT, TOEFL, …) and submit your scores. We strongly recommend that applicants complete their standardized tests in time. If you prefer to take the entrance examination organized by Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, then you are not obliged to take one of these standardized tests.\r\n
  2. Collect all required documents and information including personal details (name, date and place of birth, citizenship, address of your permanent residence, address for correspondence, email address, passport number), name and address of your secondary school, school leaving certificate and related documents, standardized test scores.\r\n
  3. Fill in the electronic application form. Here you can view a sample application in pdf; it consists of a Czech and English part. Please note that the pdf that is generated from your online application is for your reference only; in particular, please do not send it to us.\r\n
  4. Submit the application online. If you have any questions regarding your application, please write to admission@mff.cuni.cz. Please make sure to upload with your application all required documents as specified above. For TOEFL, SAT, ACT and IB, you should have your test scores sent directly to Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics. Here are our institution codes: TOEFL 3184, SAT 7249, ACT 6790, IB 000147.\r\n
  \r\n
  Please note that an application without the required documents cannot be processed. Also note that for enrollment we need an official copy of every document that you have submitted with your application (i.e., to submit your application a scanned copy of the relevant document is sufficient, but to complete the admission process you have to provide an official document – e.g., a copy verified by a notary, or an original).
  """
 "ipr_den_o_dveri" => """
  22.11.2018\r\n
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  """
 "ipr_den_o_dveri_en" => """
  22.11.2018\r\n
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  """
 "ipr_info_ofak" => ""
 "ipr_info_ofak_en" => ""
 "ipr_info_ofak_broz" => ""
 "ipr_info_ofak_broz_en" => ""
]
Admission Requirements for Bachelor's Programmes in English | Faculty of Mathematics and Physics

Contacts

Address:

MFF UK - Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Contact Person:

Kristýna Kysilková

E-mail:

kysilkova@dekanat.mff.cuni.cz

Phone:

+420 951 551 217

Admission Procedure

Application's submission:

Winter round: February 28, 2018
Spring round: May 31, 2018

Applicants from outside the European Union and the Schengen Zone are advised to apply in the Winter round to have enough time for obtaining a student Visa or Long Term Residence Permit for the Czech Republic.

Entrance examination date:

June 13, 2018

Alternative entrance examination date:

June 25, 2018 - can be requested for serious reasons only

Charge for on-line application: (online):

600 CZK

Information on the Admission Procedure

Bachelor’s Entry Requirements

The goal of the admissions review process is to select from the pool of applicants those individuals who have shown the best capability and diligence expected of Charles University students. To apply for the Bachelor of Computer Science programme delivered in English you must:

 • hold or be working towards a School Leaving Certificate (Diploma) or its equivalent; in cases required by law, a certification of equivalence of education must accompany the application;
 • meet the Reasoning Requirements, and
 • provide sufficient proof of English Language Proficiency.

To submit your scores electronically, please use the following Institution codes:
TOEFL 3184
SAT 7249
ACT 6790
IB 000147

School Leaving Certificate (Diploma)

Depending on the country in which you completed secondary school or high school, you must submit the following documents:

 • For applicants from Germany, Poland, Hungary and Slovenia: secondary school leaving certificate and, if the school certificate does not clearly show the content and scope of subjects that you have studied, also certified secondary school transcripts with an official translation into English or Czech (if issued in a different language to these).
 • For applicants from all other countries: secondary school leaving certificate and also certified secondary school transcripts with an official translation into English or Czech (if issued in a different language to these).

If you have not yet completed your secondary education but you will complete it soon, let us know. You can provide us with the documentation later; however, you must have completed your studies before enrolment.

Conditions for Admission Without Entrance Examination

Reasoning Requirements

The table below summarizes the minimum Reasoning Requirements for the undergraduate Computer Science programme at Charles University, Prague. If you have not yet studied in this programme, you must achieve the minimum score for at least one of the qualifications listed here or provide us with comparable results for other recognized qualifications such as Irish Leaving Certificate, German Abitur, Bagrut in Israel, HKDSE in Hong Kong or STMP in Malaysia (specific required scores for other internationally recognized qualifications will be provided on request). If you have already studied in this programme, you must take our Entrance Examination and our Mathematics Entrance Test.

Test Minimum score
SAT Composite Score (Math + Reading + Writing) 1650
SAT Subject Test in Mathematics, level I or II 700
ACT Composite Score 24
ACT Mathematics 24
International Baccalaureate Diploma 32
International Baccalaureate Mathematics HL 6
GCE AS Levels or GCE A Levelsx (not including General Studies, Critical Thinking or Key Skills) A A B
GCE AS Level or GCE A Level Mathematicsx B
Mathematics Entrance Test at Charles University, Faculty of Mathematics and Physics (optional)xx 40

x Applicants who receive their A Level results after the application deadline will be given conditional offers in June or July on the basis of their predicted grades; the offer will be confirmed after the results come out.

xx Applicants who do not sufficiently demonstrate the necessary reasoning requirements by May 9, 2018, or with their application, will be invited to take the entrance examination in Prague.

Compliance with admission requirements for the Computer Science programme in Czech is an alternative to the above minimum Reasoning Requirements.

English Language Proficiency

All applicants must have an adequate command of English in order to enrol at Charles University. An applicant’s proficiency level in English may be demonstrated by various language tests; any language test results should not be older than two years. The only exemption from this requirement is for students who have completed at least two years of their previous education with English as the sole language of instruction in one of the following countries: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK, or USA.

The table below summarizes the minimum requirements in the various tests of English that we recognize; you must meet the minimum score for at least one of the tests listed here, or provide us comparable results for other recognized qualifications (if in doubt please contact us to obtain specific required scores for other internationally recognized English Language qualifications).

Test Minimum score
TOEFL Paper/Computer/Internet based 550/213/80
SAT Critical Reading and Writing 550 in each part
ACT English and Reading 24
International Baccalaureate English 6
The International English Language Testing System (IELTS) 6.5
Cambridge ESOL FCE A level
Cambridge ESOL CPE, or Cambridge ESOL CAE Passed
City&Guilds International ESOL, or City&Guilds International Spoken ESOL Expert level
The European Language Certificates Level TELC English C1
UNIcert English for Mathematicians Level C1
Melab 77
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Pass
Test of English for International Communication (TOEIC) 605
General State Language Examination in English in the Czech Republic Pass

Description of the Entrance Examination and Evaluation Criteria

The entrance examination takes place in June 2018 in Prague, organized by the Faculty of Mathematics and Physics. The entrance test consists of 10 problems, each worth a maximum of 10 points, for a maximum total score of 100. You might wish to look at a sample (see above), the 2012 test (pdf), the 2013 test (pdf), the 2014 test (pdf) or the 2015 test (pdf).

The entrance examination is not compulsory — it is an alternative to the other standardized tests.

For the entrance examination, the only equipment that you will need is stationery. The use of any other equipment is not permitted.

“Under Art. 4 (5) of the Admissions Procedure Code of Charles University, the faculty is to send to an applicant the invitation to an entrance examination through the University Electronic Information System not later than 30 days before the date of the examination. Should the faculty send an invitation for an alternative date of the entrance examination this period may be shortened accordingly. A password to log into the electronic information system is obtained by an applicant after the applicant has submitted the application to study.”

Information on the admission procedure

How to apply:

 1. Take the standardized tests (SAT, ACT, TOEFL, …) and submit your scores. We strongly recommend that applicants complete their standardized tests in time. If you prefer to take the entrance examination organized by Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, then you are not obliged to take one of these standardized tests.
 2. Collect all required documents and information including personal details (name, date and place of birth, citizenship, address of your permanent residence, address for correspondence, email address, passport number), name and address of your secondary school, school leaving certificate and related documents, standardized test scores.
 3. Fill in the electronic application form. Here you can view a sample application in pdf; it consists of a Czech and English part. Please note that the pdf that is generated from your online application is for your reference only; in particular, please do not send it to us.
 4. Submit the application online. If you have any questions regarding your application, please write to admission@mff.cuni.cz. Please make sure to upload with your application all required documents as specified above. For TOEFL, SAT, ACT and IB, you should have your test scores sent directly to Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics. Here are our institution codes: TOEFL 3184, SAT 7249, ACT 6790, IB 000147.

Please note that an application without the required documents cannot be processed. Also note that for enrollment we need an official copy of every document that you have submitted with your application (i.e., to submit your application a scanned copy of the relevant document is sufficient, but to complete the admission process you have to provide an official document – e.g., a copy verified by a notary, or an original).