Seznamovací týden

Upřesnění k 18. 9. 2020 (17:00)

Z důvodů mimořádných hygienických opatření vyhlášených dnes pro hlavní město Praha s  platností od 21. 9. 2020, 0:00 hod. do 31. 10. 2020, 23:59 hod. jsme nuceni uskutečnit celý aktuálně platný program Seznamovacího týdne pro nově nastupující studenty prvních ročníků bakalářského studia na MFF UK

distanční formou.

Oba kurzy, tedy Úvodní kurz z matematikyÚvodní kurz matematických metod fyziky, se uskuteční v plánovaných časech, uvedených na příslušných stránkách těchto kurzů, a bude je možno sledovat na adresách

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/multimedia/impakt-stream

http://www.studuj-matfyz.cz/stream

Besedy budou streamovány na týchž adresách, a to takto:

Pro studenty programu informatika:
v pondělí 21. 9. 2020 od 13:30 Beseda o studiu prezentace – společná prezentace – informatika
v pondělí 21. 9. 2020 od 15:00 Beseda se studenty MFF UK prezentace  
Pro studenty matematických programů:
v úterý 22. 9. 2020 od 13:30 Beseda o studiu prezentace – společná  
v úterý 22. 9. 2020 od 15:00 Beseda se studenty MFF UK prezentace  
Pro studenty programu fyzika a všech kombinací učitelských programů:
ve středu 23. 9. 2020 od 13:30 Beseda o studiu prezentace – společná  
ve středu 23. 9. 2020 od 15:00 Beseda se studenty MFF UK prezentace  

Dotazy jak v rámci kurzů, tak při besedách bude možno klást pomocí http://www.sli.do, krátký návod k tomu bude poskytnut vždy na začátku každého streamovaného kurzu či besedy.

Upřesnění k 18. 9. 2020 (11:50)

Z důvodů zhoršující se hygienické situace dochází k úpravě programu Seznamovacího týdne pro nově nastupující studenty prvních ročníků bakalářského studia na MFF UK takto:

 • Seznamovací týden se uskuteční hybridní (tj. částečně prezenční a  částečně distanční) formou, v původně oznámeném termínu, tj. ve dnech 21.–25. 9. 2020.
 • Z dříve avizovaného programu se uskuteční pouze Úvodní kurz z matematiky, Úvodní kurz matematických metod fyziky a redukovaná Sada besed s představiteli a studenty fakulty, vše v původně oznámených časech, s následujícím upřesněním.
  • V případě obou Úvodních kurzů bude do velké posluchárny N1 (s maximální kapacitou 250 osob) pavilonu IMPAKT, kde se kurzy budou odehrávat, vpuštěno jen cca maximálně 100 osob. Zbylí přihlášení účastníci budou rozděleni do menších poslucháren téže budovy, případně do poslucháren budovy, vzdálené asi 150 m od pavilonu IMPAKT vždy tak, aby ve všech posluchárnách byly dodrženy vhodné rozestupy mezi účastníky kurzů. Do těchto poslucháren budou oba kurzy přenášeny. Současně budou kurzy streamovány s možností kladení dotazů přes vhodné webové rozhraní. Kurzy budou také nahrávány pro pozdější zhlédnutí.
  • Besedy budou organizovány obdobným způsobem s tím, že může dojít k  redukci jejich počtu. V každém případě se však uskuteční Beseda o  studiuBeseda se studenty MFF UK, zbylé dvě besedy budou podle časových možností v podobě krátké informace přičleněny k některé z  výše uvedených besed.
  • Sada testů (tj. Test středoškolské matematiky, Test znalostí z  angličtiny ani Test všeobecných znalostí) se z kapacitních důvodů neuskuteční.

Veškerý program v budovách MFF UK proběhne za zpřísněných hygienických opatření, zejména je potřeba počítat s tím, že prezenční účastníci budou muset mít po celou dobu přítomnosti v budovách MFF UK nasazenu roušku či jiné vhodné zakrytí úst a také nosu. Chtěli bychom rovněž upozornit, že této chvíli není bohužel v blízkém okolí pavilonu IMPAKT žádná přirozená možnost veřejného stravování pro větší počet osob a že tedy bude vhodné mít s sebou případně vlastní stravu, přestože uvnitř budovy bude konzumace jídel nedoporučena. Bude však možné o přestávkách jíst mimo budovu.

Prosíme přihlášené účastníky, aby přehodnotili svůj příjezd na místo konání akce v případě, že budou pociťovat příznaky nachlazení v libovolném smyslu tohoto slova (takovým osobám je vstup do budov MFF UK zakázán), či mohli v uplynulých dnech přijít do styku s  někým, u koho je pravděpodobná nákaza virem SARS-CoV-2.

Chceme znovu zdůraznit, že relevantní části programu budou streamovány s možností kladení dotazů přes webové rozhraní, a  také nahrávány, a že tedy osobní účast nejen není povinná, ale vzhledem k uvedeným opatřením a také stále se zhoršujícím podmínkám přeshraničního pohybu bude pro některé účastníky distanční přítomnost na kurzech i besedách dokonce vhodnější.

Věříme, že přes zhoršující se hygienickou situaci zvládneme nejen začátek, ale i celý průběh nadcházejících semestru.

Informace z 8. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti, jak již bylo oznámeno, rozhodlo se letos vedení MFF UK po důkladné úvaze výjimečně nekonat tradiční seznamovací kurzy na Albeři, jejichž tři běhy měly proběhnout v období od 30. 8. do 8. 9. 2020. Místo zrušených kurzů Vám všem nabízíme náhradní program, který Vám umožní se podrobně seznámit se studiem na Univerzitě Karlově a Matematicko-fyzikální fakultě i poznat Vaše budoucí kolegyně a kolegy.

Jedná se o takzvaný Seznamovací týden pro nově nastupující studenty prvních ročníků bakalářského studia na MFF UK, který se koná ve dnech 21.–25. 9. 2020. V jeho rámci Vám ve spolupráci s  Vašimi staršími kolegy ze Studentské komory akademického senátu MFF UK a  studentského spolku Matfyzák nabídneme pestrý program, rozdělený do čtyř bloků.

Úvodní kurz z matematiky (konaný ve dnech 21.–24. 9. 2020) a Úvodní kurz matematických metod fyziky (konaný ve dnech 24. a 25. 9. 2020), které nabízejí doplnění Vašich středoškolských znalostí a usnadnění začátku Vašeho studia na MFF UK, dále Sadu besed s představiteli a  studenty fakulty a Sadu tří testů, na kterých si budete moci vyzkoušet, jak na tom s příslušnými znalostmi jste (obojí vždy ve dnech 21.–23. 9. 2020).

Na každý z těchto čtyř bloků činností je potřeba se přihlásit zvlášť, přičemž počet účastníků je omezen jiným číslem pro různé bloky, v závislosti na kapacitě místností, ve kterých se tyto bloky budou konat. Pro ty, kteří se kvůli vyčerpání kapacity nebudou moci přihlásit, či ty, kteří se z různých důvodů nebudou moci či chtít programu Seznamovacího týdne zúčastnit prezenčně, máme dobrou zprávu: až na zmíněné testy bude celý program streamován a bude možno jej sledovat v  reálném čase.

Účast na žádné z těchto činnosti není povinná a není vybírán žádný poplatek za účast na ní. Jde o program, který nabízíme novým studentům, aby se mohli dozvědět něco bližšího o studiu na naší škole, setkali se se svými pedagogy a spolužáky, osvěžili si znalosti středoškolské matematiky a případně zkusili vyplnit některý z testů, které pro ně budou připraveny

Chceme také upozornit na to, že informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy (UK Point) pořádá ve dnech 14.–15. 9. 2020 online Orientační týden pro studenty prvních ročníků, v rámci kterého můžete získat mnoho užitečných informací, které jsou společné pro všechny studenty celé Univerzity.

Program Seznamovacího týdne MFF UK

1. Úvodní kurz z matematiky

 • Maximální počet prezenčních účastníků je 200.
 • Kurz je určen pro studenty kteréhokoli ze studijních programů 1. ročníku Bc. studia na MFF UK.
 • Kurz se koná od pondělí 21. 9. do čtvrtka 24. 9., první tři dny od 8:45 do 12:30, ve čtvrtek od 8:45 do 10:30, vždy v posluchárně N1 pavilonu IMPAKT.
 • Přihlášením na tento program získáte možnost navštěvovat všechny přednášky tohoto kurzu.
 • Podrobnější program kurzu najdete zde.
 • Program bude streamován.

2. Úvodní kurz z matematických metod fyziky

 • Maximální počet prezenčních účastníků je 200.
 • Kurz je určen zejména pro studenty 1. ročníku studia odborné fyziky, ale vítáni jsou i studenti jiných programů.
 • Kurz se koná od čtvrtka 13:20 do pátku 16:30 v posluchárně N1 pavilonu IMPAKT.
 • Přihlášením na tento program získáte možnost navštěvovat všechny přednášky tohoto kurzu.
 • Podrobnější program najdete zde.
 • Program bude streamován.

3. Sada besed s představiteli a studenty fakulty

Sada sestává ze čtyř besed. Tato čtveřice besed se koná vždy v  pondělí, úterý a středu odpoledne v čase od 14:00 do 19:00 a zahrnuje Besedu o knihovně (na které se dozvíte bližší informace o  půjčování literatury a provozu knihovny MFF UK), Besedu o  sítích (kde se dozvíte více o fakultním netu, výpočetní technice, labech atd.), Besedu o studiu (se studijními a  sekčními proděkany a garanty studia) a konečně Besedu s vašimi staršími spolužáky.

 • Maximální počet prezenčních účastníků je 200.
 • Besedy jsou určeny v různých dnech pro studenty různých programů: v  pondělí 21. 9. pro studenty odborného informatického programu, v úterý 22. 9. pro studenty odborných matematických programů a ve středu 23. 9. pro studenty odborné fyziky a studenty všech učitelských programů.
 • Přihlášením na tento program získáte možnost navštívit všechny besedy, ale pouze ve dni, který odpovídá vašemu studijnímu programu.
 • Program bude streamován.

4. Sada testů

V pondělním, úterním a středečním odpoledni, ve kterém neprobíhají besedy, určené pro váš studijní program, se můžete v době od 14:00 do cca 17:15 účastnit až tří testů, které vám nabízíme, abyste si zkusili ověřit vaše znalosti. Jde o Test středoškolské matematiky, Test znalostí z angličtiny a konečně Test všeobecných znalostí (připomínající svým charakterem některé tzv. IQ testy).

 • Maximální počet prezenčních účastníků je 130 (z důvodů menší kapacity poslucháren, ve kterých budou testy probíhat).
 • Testy jsou v každém ze dnů pondělí, úterý a středa určeny pro studenty jakéhokoli programu s výjimkou těch, pro které v onom dni probíhá současně Sada besed.
 • Přihlášením na tento program získáte možnost absolvovat všechny tři testy, ale pouze ve dnech, které jsou vyhrazeny vašemu studijnímu programu, tj. ve dnech, kdy nejsou pro vás plánovány Besedy.
 • Program nebude (z pochopitelných důvodů) streamován.

Celý zde uvedený program se koná v nové budově IMPAKT naší fakulty na adrese V Holešovičkách 2, Praha 8. Budova IMPAKT je přímo u autobusové zastávky „Kuchyňka“ linky č. 201, která odjíždí ze stanice metra linky C „Nádraží Holešovice“.

Přihlásit se na všechny výše uvedené činnosti budete moci od cca 8. 9. (studenti, přihlášení k zápisu na MFF UK, či již zapsaní studenti na to budou včas upozorněni mailem), a to do 14. 9. Přihlášení bude možné v modulu pro přijímací řízení. (Způsob přihlašování je obdobný jako přihlašování na termín zápisu do studia.)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Je možné, že se hygienická situace v  Praze či ČR bude vyvíjet natolik nepříznivě, že budeme muset buď výrazně omezit počet prezenčních účastníků uvedeného programu nebo dokonce uskutečnit vhodné části programu pouze distanční formou. O tom vedení fakulty rozhodne a zprávu Vám o tom podá nejpozději 18. 9. I v případě prezenčního konání Seznamovacího týdne je však potřeba se připravit na hygienická omezení, která s sebou pobyt většího počtu osob v budově ponese, včetně pravděpodobné povinnosti mít ve vymezených prostorách roušky.

 

Budova IMPAKT v areálu Troja

 

Uplynulé ročníky

Albeř 2019
Albeř 2018
Albeř 2017
Albeř 2016
Albeř 2015
Albeř 2014
Albeř 2013

Test znalostí středoškolské matematiky

Od roku 2004 se na Albeři koná tzv. 12bodový test znalostí středoškolské matematiky pro nastupující studenty prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Test se skládá z 12 jednoduchých problémů, u kterých jsou nabídnuty 4 varianty odpovědí, z nichž pouze jediná je správně. Na vyplnění testu je čas 40 minut. Za každou správnou odpověď je jeden bod. Test se považuje za úspěšně zvládnutý při dosažení 12, 11 nebo 10 bodů. Statistiku počtu studentů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří se testu zúčastnili, a jejich průměrné výsledky po oborech ukazují zprávy z jednotlivých let.