Přípravné soustředění na Albeři

Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku bakalářského studia (prezenční forma) probíhá již tradičně na Albeři u Nové Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). V této malé obci se nachází Výcvikové středisko UK, které má vlastní sportovní zázemí (fotbalové a  softbalové hřiště, volejbalové a tenisové kurty, hřiště na košíkovou a florbal). V případě hezkého počasí jistě oceníte blízkost rybníka Osika.

Protože je kapacita střediska omezená, vyzve vás (přijaté uchazeče) studijní oddělení, abyste do určitého data potvrdili své rozhodnutí studovat na MFF UK. Na základě této zprávy budete zařazeni do jednotlivých turnusů a následně obdržíte pozvánku.


Programy jednotlivých turnusů a Pravidla bezpečnosti


Během pobytu absolvujete

 • zápis (budete k tomu potřebovat občanský průkaz; cizinci jiný doklad)
 • vydání průkazu studenta UK
 • besedu s děkanem fakulty
 • besedu o studiu s proděkanem pro studijní záležitosti
 • test studijních předpokladů
 • test úrovně středoškolských znalostí z matematiky
 • rozdělení do jazykových kurzů
 • besedu o tělesné výchově a testy TV

Budete informováni

 • o knihovnách a informačních zdrojích
 • o počítačových laboratořích
 • o práci studentské komory Akademického senátu

Mimo program soustředění získáte

 • povědomí, jak to na fakultě funguje
 • kamarády, případně spolubydlící

Stravování začíná večeří, končí obědem a bude zajištěno v jídelně.

Ubytování ve stanech s podlážkou. V  areálu se nachází jídelna, velká společenská místnost a umývárny (splachovací WC a sprchy s teplou vodou).

Doporučené vybavení

 • spací pytel
 • teplé a nepromokavé oblečení
 • věci osobní hygieny
 • hrnek na čaj
 • psací potřeby
 • sportovní obuv, obuv pro pochod v terénu, holínky
 • sportovní oblečení
 • pláštěnka
 • baterka

Doprava

Poplatek za pobytové náklady bude vybírán na místě ve výši 820 Kč
(prosíme účastníky, aby si připravili přesnou částku)


Test znalostí středoškolské matematiky

Od roku 2004 se na Albeři koná tzv. 12bodový test znalostí středoškolské matematiky pro nastupující studenty prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Test se skládá z 12 jednoduchých problémů, u kterých jsou nabídnuty 4 varianty odpovědí, z nichž pouze jediná je správně. Na vyplnění testu je čas 40 minut. Za každou správnou odpověď je jeden bod. Test se považuje za úspěšně zvládnutý při dosažení 12, 11 nebo 10 bodů. Statistiku počtu studentů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří se testu zúčastnili, a jejich průměrné výsledky po oborech ukazují zprávy z jednotlivých let.Albeř 2018
Albeř 2017
Albeř 2016
Albeř 2015
Albeř 2014
Albeř 2013

Rybník Osika

Sysel obecný