Harmonogram akademického roku 2019/2020

Upozorňujeme, že rektor UK upravil svým Opatřením 11/2020 harmonogram akademického roku 2019/20. Děkan MFF UK včas stanoví nové termíny, které jsou v jeho kompetenci, s ohledem na vývoj situace. V tuto chvíli považuje vedení MFF UK jakékoliv další upřesňování za předčasné.

1. – 10. 9. 2019
Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) - Albeř 
2. – 13. 9. 2019
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
4. – 17. 9. 2019
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek - promoce absolventů se bude konat v prosinci 2019 
9. – 22. 9. 2019
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní 
11. 9. 2019
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF 
13. 9. 2019
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
18. 9. 2019
Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
23. 9. – 13. 10. 2019
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - volný 
do 30. 9. 2019
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2018/19, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2019/2020 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2018/2019 a zápis studentů do 2. a  vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2019/2020  
1. 10. 2019
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2019/2020 
1. – 4. 10. 2019
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. 10. 2019 – 12. 1. 2020
Výuka v zimním semestru 
1. 10. 2019 – 31. 3. 2020
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 
1. 10. 2019 – 30. 4. 2020
Zpracování ISP školiteli 
1. 10. 2019 – 30. 9. 2020
Projednání ISP oborovými radami 
do 2. 10. 2019
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
14. – 25. 10. 2019
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
29. 10. 2019
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 1. 11. 2019
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
12. 11. 2019
Děkanský sportovní den 
12. – 13. 11. 2019
Promoce - Bc. studium 
21. 11. 2019
Den otevřených dveří 
5. – 6. 12. 2019
Promoce - Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
13. 12. 2019
Promoce - Ph.D. studium 
21. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Vánoční prázdniny 
do 6. 1. 2020
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce 
do 7. 1. 2020
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce 
13. 1. – 16. 2. 2020
Zkouškové období v ZS 
do 17. 1. 2020
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
3. – 14. 2. 2020
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

3. – 9. 2. 2020
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní 
10. 2. – 8. 3. 2020
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - volný 
do 14. 2. 2020
Doporučený termín zadání diplomových prací 
17. 2. – 24. 5. 2020
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2020) 
do 28. 2. 2020
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a  zápis do 2. úseku bakalářského studia 
2. – 3. 3. 2020
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
9. – 20. 3. 2020
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
21. 4. 2020
Promoce - Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
6. 5. 2020
Rektorský den 
do 7. 5. 2020
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce 
do 11. 5. 2020
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce 
do 14. 5. 2020
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce 
15. 5. 2020
Promoce - Ph.D. studium 
do 18. 5. 2020
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce 
do 25. 5. 2020
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
25. 5. – 30. 6. 2020
Zkouškové období v LS 
28. 5. – 8. 6. 2020
Doktorandský týden - konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
do 7. 6. 2020
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářskěho studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
8. – 19. 6. 2020
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia - promoce absolventů se bude konat v prosinci 2020 
15. – 26. 6. 2020
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2020
Letní prázdniny 
1. 7. – 30. 9. 2020
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů 
1. 7. – 15. 10. 2020
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 31. 10. 2020
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 
do 23. 7. 2020
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce 
do 24. 7. 2020
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 27. 7. 2020
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce 
1. – 11. 9. 2020
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
2. – 15. 9. 2020
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek - promoce absolventů se bude konat v prosinci 2020 
21. – 25. 9. 2020
Zkouškové období 
do 30. 9. 2020
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/20, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. r. 2020/2021 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a  vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2020/2021 
30. 9. 2020
Konec akademického roku 2019/2020