Kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) na výkon povolání, studium k rozšíření odborné kvalifikace, kombinovaná forma studia

Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika

Dobíhající studium započaté v letech 2018–2020

Základní informace o studiu