Kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) na výkon povolání, studium k rozšíření odborné kvalifikace, kombinovaná forma studia

Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika

Dobíhající studium započaté v letech 2018–2020

Základní informace o studiu

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208