Projekty Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV)

Soutěž Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může rozhodnout o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly MŠMT ve prospěch právnické osoby, která je výzkumnou organizací a zároveň veřejnou vysokou školou, soukromou vysokou školou, nebo státní vysokou školou vojenskou nebo policejní. MŠMT může rozhodnout o poskytnutí podpory ve prospěch uchazeče, který v kalendářním roce, ve kterém mu má být podpora poskytnuta, uskutečňuje doktorský studijní program nebo magisterský studijní program.

 

Příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta

 • Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky
  doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
 • Studentský výzkum v oboru fyziky kondenzovaných látek a materiálového výzkumu
  prof. RNDr. Pavel Javorský, Dr.
 • Studentský výzkum v oboru biofyzika a chemická fyzika
  prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
 • Výzkum studentů v oboru makromolekulárních látek
  doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
 • Studentský výzkum v oboru kvantová optika a optoelektronika
  doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
 • Studentský výzkum ve fyzice povrchů a nízkodimenzionálních struktur
  prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
 • Studentský výzkum v geofyzice a meteorologii
  Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
 • Studentský výzkum v částicové a jaderné fyzice
  prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
 • Studentský výzkum v oblasti didaktiky fyziky a matematického a počítačového modelování
  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 • Synergie zkušeností a mládí ve fyzice plazmatu
  doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
 • Vývoj modelů softwarových systémů pro data science a další aplikace
  prof. RNDr. Tomáš Skopal, PhD
 • Diskrétní modely a algoritmy
  doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
 • Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky
  doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
 • Stochastické modely, jejich aplikace a příbuzné problémy
  doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 • Moderní metody při studiu problémů matematické analýzy, matematického a numerického modelování
  doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
 • Metody moderní algebry a geometrie a jejich aplikace
  doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
 • Mezinárodní vědecká konference studentů fyzikálních programů, Week of Doctoral Students (WDS)
  prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.