Programy Progres

Programy Progres (které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK.


MFF UK jako hlavní řešitel

  • Q47 – Fyzika – koordinátor: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
  • Q48 – Informatika – koordinátor: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
  • Q49 – Matematika – koordinátor: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.


MFF UK jako spoluřešitel

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.