Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je jediná instituce v naší zemi, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

 

Základním cílem GA ČR je podpora:

  • základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně
  • mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu
  • vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků

 

K dosažení svých cílů vyhlašuje GA ČR každoročně řadu veřejných soutěží.

 

Aktuální výzvy jsou zde.

Důležité informace k přípravě návrhu projektu 

Důležité informace k DZ a ZZ projektu

  • Kuchařka k DZ a ZZ
  • Závěrečný zpráva u projektů s prodlouženou dobou řešení kvůli COVID-19

Důležité informace ke ZMĚNĚ projektu

  • Kuchařka k žádosti o ZMĚNU
Kontaktní osoba

Ing. Libuše Kaprálová
Tel: 95155 1683
E-mail: libuse.kapralova@matfyz.cuni.cz

 

Termíny

Skupina  Aktivita  Interní termín    Konečný termín
       
Školení

Na co se mě ptáte

  • Seznam opatření přijatých kvůli covid-19 pro rok 2022
  • Čerpání FÚUP/NÚUP pro rok 2022

GRIS

  • Vstup do aplikace GRIS
  • Všichni uchazeči a řešitelé projektu vloží do aplikace přístup pro OGAP (Project Detail/Users/Add User/Username: OGAP/Role in project: Accountant)

Realizované projekty na MFF UK

(seznam projektů připravujeme)

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.