Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Připravované akce

MATEMATICKÉ PROBLÉMY NEMATEMATIKU

Cyklus seminářů o aplikacích matematiky je otevřený všem zájemcům. Aktuální program běží v on-line formátu. Záznamy přednášek jsou k vidění také youtube kanálu [https://www.youtube.com/channel/UCoptEFpvC93tZf9NYenqvhg]

Více informací na [http://www.seminar.fjfi.cvut.cz/index.php]

Nové termíny a program na jarní semestr budu včas zveřejněny.

Otvíráme SEBEROZVOJOVOU SKUPINU pro studenty a doktorandy MFF UK

POUZE ON-LINE a to vždy v pátek od 15:00 - 17:00 hod.

TERMÍNY: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3. a 26. 3. 2021

Jak zvládáš zkouškové? A co distanční výuku? Chceš se inspirovat tím, co funguje ostatním? Chceš lépe pracovat se svými emocemi? Čeká tě nějaké rozhodnutí? Máš chuť se rozvíjet? Hledáš podporu k dosažení svých cílů? Chceš o tom všem s někým mluvit a hledat originální způsoby řešení?

Přidej se na šest setkání seberozvojové skupiny, od ledna do března. Studenti sobě, program si vytvoříme sami. Budeme si povídat o svých potížích a pokrocích (nejen) ve studiu, navzájem se podpoříme a vyměníme si tipy a triky. Budeme si ujasňovat priority a motivovat se v dosažení vlastních cílů formou dobrovolných závazků mezi setkáními. Budeme hledat, co nám jde a v čem jsme dobří. Povídání proložíme miniworkshopy, do jejichž tvoby se můžeš a nemusíš zapojit. Témata budou nejrůznější podle toho, co kdo umí a co mu pomáhá - od metod, jak být produktivnější, přes chytré otázky k sebereflexi, až po jednoduchou meditaci.

Od Tebe čekáme jen chuť a možnost se připojit (budeš potřebovat funkční kameru, mikrofon a internet na videohovory), respekt k ostatním účastníkům, a ochotu vyhradit si na setkávání čas. Pokud tě to zajímá, prosím vyplň co nejdříve krátký přihlašovací dotazník. Pokud si nejsi jistá/ý, jestli je skupina pro Tebe, prosím napiš na KPC, rády na všechno odpovíme.

Skupinu iniciují:

Alžběta Kadlecová vystudovala teoretickou fyziku a dokončuje doktorát z fyziky pevných látek na KFKL MFF UK. Kromě školy ji baví desková hra go, psychologie a osobní rozvoj. Má kurz facilitace skupiny a potřebuje trénovat :)

Anna Eisenreichová je studentkou magisterského studia Jazykových technologií a počítačové lingvistiky. Bakaláře studovala na FF UK v oboru Obecná lingvistika a Čeština v komunikaci neslyšících. Baví ji komunikace s lidmi a sdílení problémů. Ráda se podělí o inspiraci, jak být šťastnější a spokojenější nejen v oblasti studia.

Petra Hyklová vystudovala učitelství fyziky a matematiky, je doktorandka v oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky na AÚ UK. Baví ji osobní rozvoj, vzdělávání a popularizace vědy a praktických dovedností pro život ve 21. století. Ráda pomáhá lidem i zvířatům.

Přihlášení: Prosíme o přihlášení do 12.1.2020. Ve skupině je omezený počet míst, v případě převisu zájmu budeme vybírat na základě odpovědí v přihlášce. Před prvním setkáním tě kontaktujeme.

GET-CONNECTED

GetConnected už jen do do konce ledna! Během příštích týdnů máte možnost rozhlédnou se po firmách a jejich nabídkách. Když se nemůžeme potkat na Malé Straně či v Troji, spustili jsme akci online. Můžete si popovídat s odborníky či HR experty z firem, které preferují mezi svými kolegy Matfyzáky a Matfyzačky. Virtuální pohovory můžete trénovat s Jakubem Švecem, CV probrat s Karolinou Šolcovou.

Kdo se k nám připojil? Z partnerských firem MFF UK: CZ.NIC, Datasentics, Profinit EU, Barclays, Crytur, Apify Technologies, Allianz, Compelson Trade, Generali Česká pojišťovna, ČSOB, CloverDX, TTC Marconi, ORACLE, Mews, Cisco. Dále se můžete podívat, jak to vypadá u BTL Medical Technologies,Bohemia Interactive Simulations, CTS Trade IT, PwC, Unicorn, GoodAI Applied, GoodData, Ataccama, Commerzbank, MSD, Komerční banka. Nově doplňujeme o videa s juniorními pracovníky, a jsou mezi nimi i Matfyzáci.

Akce trvá do konce 31. 1. 2021.

Akce partnerů on-line

13. 1. 2021, 18:00 hod, Prosecco and learn s EY

I v novém roce pokračuje tradici oblíbených přednášek ze série Prosecco & Learn! Tentokrát jsme vybrali téma Osobní vize a růst, kterým tě provede Janka Chudlíková, koučka, lektorka, Youtuberka a milovnice neurovědy a měkkých dovedností. Zjistíš nejen to, proč je důležité mít svou osobní vizi, ale také jak ji vytvořit. Kromě toho se dozvíš spoustu zajímavých informací o mozku a evoluci, jak se správně rozhodovat nebo v čem spočívá reaktivní a proaktivní přístup. Stačí se registrovat.

14. 1. 2021, 9:30 - 10:30 hod., Credit risk s Tomášem Němečkem a EY

Credit risk tým má na starost úvěrová rizika. Jeho členové se podíleli mimo jiné na vývoji a validaci statistických modelů nebo implementaci „chytré kalkulačky“ pro výpočet bankovních opravných položek. Během každodenní práce využívají pokročilých analytických metod pro analýzu zákaznických potřeb a řízení rizika, např. klasifikační stromy, neuronové sítě, chain ladder, Markovské řetězce nebo třeba Bayesovské statistiky. Registrace

20. 1. 2021, 16:00 - 17:00 hod., Od startupu po globálního hráče s Janem Širokým

Honza ja absolvent informatiky a začínal před osmi let jako jeden z dvoučlenného týmu vývojářů u dnešního MEWS. Začal jako full-stack dev, přes backend a product management se propracoval na CTO. Vše skloubil se školou a rád se o své zkušenosti podělí. Registrace

21. 1. 2021, 16:00 - 17:00 hod., Market risk s Tomášem Sobotkou a EY

Market risk tým se věnuje aplikaci pokročilých matematických metod v oblasti tržního rizika (např. měnové, úrokové, akciové riziko), oceňování finančních nástrojů, hedgingu, řízení kapitálu, řízení aktiv a pasiv (ALM) a regulace finančního sektoru. Pomáhá klientům především s vývojem modelů, jejich validací a implementací moderních technologií, jako je machine learning/artificial intelligence nebo BlockChain. Registrace

26. 1. 2021, 11:00 - 12:30 hod, Oracle is more than the database

Tým Oracle v čele s Milanem Balínem a Davidem Nejedlým připravil několik krátkých vstupů na téma technologie a možnosti spolupráce s Oracle. Registrovaným účastníkům bude zaslán přístupový link. Registrace

Crytur bude potvrzený.

Interní soutěž o projekty realizované se ŠKODA-AUTO a.s.

Deadline: 31. 1. 2021, resp. 20. 1. 2021

Projekty mohou být zaměřené na nákup technického vybavení, softwaru a materiálu pro výuku, výzkum a realizaci zamýšleného projektu, na strategická firemní témata (studentské projekty). Pro projekty je nutné zajistit minimálně 10% spoluúčast fakulty a k žádosti přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu fakulty, na který poskytovatel zašle přidělenou částku.

Žadatelé z řad akademických pracovníků si zajišťují spoluúčast prostřednictvím svého pracoviště, doklad o vlastnictví účtu poskytne OFSKP. Žadatelé z řad studentů mají možnost získat finanční spoluúčast fakulty prostřednictvím proděkana pro PRopagaci, za tímto účelem je však nutné podat projekt do 20. ledna 2021 na OFSKP, aby mohl projít interním fakultním hodnocením. Řešitelé projektů, které budou fakultou vybrány ke spolufinancování, budou ihned po rozhodnutí informováni a bude jim zaslán doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Důležité upozornění: pro projekt doporučujeme mít garanta na straně ŠKODA-AUTO a.s., protože tak má projekt větší šanci na úspěch.

Co zvažujeme dále:

Evropská vesmírná kancelář - prezentace možností pro Matfyzáky - studenty, doktorandy a začínající vědce.
Inkubátory pro mladé podnikatele - seminář
Prezentační dovednosti s EY - praktický workshop zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností. Podnikni to! - jarní běh 2021

Již proběhlé akce