Dárci

Matematicko-fyzikální fakulta UK primárně rozvíjí vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost, v rámci naplňování tzv. třetí role Univerzity Karlovy však nerezignuje ani na celospolečensky významné projekty, jimiž se snaží pozitivně ovlivňovat veřejnou diskusi a v širším smyslu slova také společenské klima celé České republiky.

Ať už jde o projekty určené rozvoji mladých talentů, různé soutěže pro mládež, péči o kulturní dědictví nebo celoživotní vzdělávání, pro všechny tyto a mnohé další aktivity nachází pochopení také u svých neakademických partnerů, kteří je formou darů významně podporují, stejně jako činnosti primární.

Široké spektrum fakultních aktivit sponzorují konkrétně níže uvedení dárci, kterým za jejich příspěvky srdečně děkujeme.


RSJ

RSJ

Finanční skupina RSJ obchoduje s finančními deriváty na světových burzách a spravuje široké investiční portfolio v ČR i zahraničí.

Podporuje neziskové projekty a organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.


Elixír do škol

Elixír do škol

Nezisková organizace založená a podporovaná Nadací České spořitelny, leader v oblasti kolegiálního vzdělávání učitelů fyziky a digitálních technologií a partner projektu Heuréka.