Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Připravované akce

SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA pro studenty a doktorandy spustila svůj druhý běh.

POUZE ON-LINE a to vždy v pátek od 15:40 - 17:40 hod.

TERMÍNY: 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6. 2021

Jak zvládáš (nejen) distanční studium na matfyzu? Hledáš podporu k dosažení svých cílů? Čeká tě nějaké rozhodnutí? Máš chuť se rozvíjet a chceš hledat nápady s podobně naladěnými lidmi?

Přidej se k druhému běhu seberozvojové skupiny, od dubna do června. Budeme si povídat o našich potížích a pokrocích (nejen) ve studiu, navzájem se podpoříme a vyměníme si tipy a triky. Budeme si ujasňovat priority a motivovat se k dosažení vlastních cílů formou dobrovolných závazků mezi setkáními. Budeme hledat, v čem jsme dobří. Povídání proložíme miniworkshopy, do jejichž tvorby se můžeš a nemusíš zapojit. Témata budeme vybírat společně podle toho, co kdo umí a co mu pomáhá - od metod, jak být produktivnější, přes chytré otázky k sebereflexi až po jednoduchou meditaci.

Od Tebe čekáme jen chuť a možnost se připojit (budeš potřebovat funkční kameru, mikrofon a internet na videohovory), respekt k ostatním účastníkům, a ochotu vyhradit si na setkávání čas. Pokud si nejsi jistá/ý, jestli je skupina pro Tebe, prosím napiš na KPC, rády na všechno odpovíme.

Skupinu iniciují:

Alžběta Kadlecová vystudovala teoretickou fyziku a dokončuje doktorát z fyziky pevných látek na KFKL MFF UK. Kromě školy ji baví desková hra go, psychologie a osobní rozvoj. Má kurz facilitace skupiny a potřebuje trénovat :)

Anna Eisenreichová je studentkou magisterského studia Jazykových technologií a počítačové lingvistiky. Bakaláře studovala na FF UK v oboru Obecná lingvistika a Čeština v komunikaci neslyšících. Ráda se podělí o inspiraci, jak být šťastnější a spokojenější nejen v oblasti studia.

Petra Hyklová vystudovala učitelství fyziky a matematiky, je doktorandka v oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky na AÚ UK. Baví ji osobní rozvoj, vzdělávání a popularizace vědy a praktických dovedností pro život ve 21. století. Ráda pomáhá lidem i zvířatům.

"PSYCHOHYGIENA A UČENÍ V DOBĚ KORONAVIRU"

Koronavirová krize se vleče a vše s tím spjaté stále více doléhá i na psychickou vaši psychickou pohodu. Omezená setkávání, vše on-line, pocity bezmoci, nečinnosti, prázdnoty. Doba se prostě mění. Každý válčíme jinak a hledáme pro sebe vhodnou cestu. Nabízíme sérií tří webinářů s terapeoutkou Zdeňkou Voštovou. Budete se společně věnovat tématům:

● co obvykle v takových situacích pomáhá

● jak pečovat o to, abyste se cítili dobře

● tipy pro efektivní učení

● na co si dát pozor

● kde hledat pomoc

● jak je možné využít současnou situaci k vašemu prospěchu či růstu

Termín: 21.5. 2021, 14:00 - 16:30 hod., on-line

Přihlášky

Lektorka Zdeňka Voštová je lektorka a zapsaná mediátorka. Zabývá se gestalt psychoterapií, absolvovala řadu výcviků a tréninků v oblasti komunikace, řešení konfliktů a zážitkové pedagogiky. Momentálně provozuje soukromou praxi a taktéž poskytuji terapeutickou podporu studentům UK v rámci programu pro studenty se speciálními potřebami.

PRUBEŽNĚ VYUŽIJTE

KARIÉRNÍ PORADNU

Individuální hodinová konzultace, kde se můžeš zeptat na cokoliv o svém studijním a kariérním směřování, svých cílech, silných a slabých stránkách nebo zjistit, která profese je pro tebe nejvhodnější apod. Zatím on-line, termíny si zvolte individuálně.

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO POHOVORU s PSYCHOLOGEM a KOUČEM

Jakub Švec je připraven s vámi probrat, co a proč chcete dělat a z jakého důvodu jste či nejste třeba úplně spokojeni. Můžete probrat, jak napsat motivační dopis a CV. Vyzkoušet si přijímací pohovor nanečisto. Vše si zreflektujete a dostanete zpětnou vazbu a doporučení.

MATEMATICKÉ PROBLÉMY NEMATEMATIKU

Cyklus seminářů o aplikacích matematiky je otevřený všem zájemcům. Aktuální program běží v on-line formátu. Záznamy přednášek jsou k vidění také youtube

Více informací zde

Program na zimní semestr AR 2021-22 bude včas zveřejněn.

Akce partnerů

U ERNST and YOUNG pro vás mají Data Challenge 2021

Celosvětová soutěž tentokrát na podporu záchrany starých stromů či vzácných zvířat. Budete vytvářet systém detekce a predikce šíření hranic požárů za využití satelitních snímků NASA a za podpory platforem Microsoft. Výhrou v soutěži je až 10 000 USD od EY Global, zároveň česká pobočka EY ocení dva výherce nehledě na umístění ve světové soutěži částkou 60 000 Kč a 30 000 Kč.

Detaily soutěže a přihlášky

Co zvažujeme dále:

Evropská vesmírná kancelář - prezentace možností pro Matfyzáky - studenty, doktorandy a začínající vědce.

Prezentační dovednosti s EY - praktický workshop zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností.

Již proběhlé akce