Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2019


Správní rada NFBB na své schůzi dne 3. 12. 2019 rozhodla o  udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2019 takto:


Výroční cena 2019 v oboru fyzika

Ing. Lucie D. Augustovičová, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky,

za práci

Lucie D. Augustovičová, John L. Bohn: „Ultracold Collisions of Polyatomic Moleculs: CaOH“, New Journal of Physics (2019).


Výroční cena 2019 v oboru informatika

RNDr. Jakub Bulín, Ph.D., katedra teoretické informatiky a matematické logiky,

za práci

J. Bulín, A. Krokhin and J. Opršal: „Algebraic approach to promise constraint satisfaction“, Proceedings of the 51st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC´19), 2019.


Výroční cena 2019 v oboru matematika

Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D., katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

za soubor 3 prací

„Štatistická hĺbka dát a charakterizačný problém, 2019“.


Výroční ceny budou uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 4. března 2020


doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB