Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2018


V oboru fyzika byly předloženy tyto práce:

 • Mgr. Helena Švihlová, Ph.D.:
  Dvě práce se spoluautory pod společným názvem „Determination of pressure data from velocity data with a view towards its application in cardiovascular mechanics“
 • RNDr. Michael Greben, Ph.D.:
  Přehledová práce se spoluautory pod názvem „Non-exponential decay kinetics: Correct measurement and discription illustrated by slow luminescence of Si nanostructures“
 • RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.:
  Práce se spoluautory „Vector Effective Field Theories from Soft Limits“

V oboru informatika byla předložena tato práce:

 • Mgr. Alexandr Kazda, Ph.D:
  Práce s názvem „n-permutability and linear Datalog implies symmetric Datalog“

V oboru matematika byly předloženy tyto práce:

 • Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D:
  Soubor prací, částečně se spoluautory, pod názvem „Univerzální kvadratické formy a rodiny číselných těles“
 • Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D, Katedra matematické analýzy:
  Práce „Every continuons action of a compact group on a uniquely arcwise connected continuum has a fixed point“
Správní rada NFBB na své schůzi dne 4. 12. 2018 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2018 takto:

Výroční cena 2018 v oboru fyzika se uděluje

Mgr. Heleně Švihlové, Ph.D., Matematický ústav UK
Za dvě práce se spoluautory pod společným názvem „Determination of pressure data from velocity data with a view towards its application in cardiovascular mechanics“.

Výroční cena 2018 v oboru informatika se uděluje

Mgr. Alexandru Kazdovi, Ph.D, Katedra algebry
Za práci „n-permutability and linear Datalog implies symmetric Datalog“.

Výroční cena 2018 v oboru matematika se uděluje

Mgr. Vítězslavu Kalovi, Ph.D, Katedra algebry
Za soubor prací „Univerzální kvadratické formy a rodiny číselných těles“.


Výroční ceny byly uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 6. března 2019


doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB