Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2017


V oboru fyzika byly předloženy tyto práce:

 • Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. (Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK):
  „Quantum mechanical spectra analysis for potential probingof fundamental physics constants“
 • RNDr. Tomáš Janda (Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK):
  „Inertial displacement of a domain wall excited by ultra-short circularly polarized laser pulses“
 • RNDr. Martin Kozák, Ph.D. (Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK):
  „Inelastic ponderomotive scattering of electrons at a high-intensity optical travelling wave in vakuum“


V oboru informatika

 • soutěž nebyla obsazena


V oboru matematika byly předloženy tyto práce:

 • RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK):
  Soubor 5 prací „Estimation and inference in regression models with changepoints“
 • Mgr. Miroslav Olšák (Katedra algebry MFF UK):
  „The weakest nontrivial idempotent equations“
 • Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (katedra algebry MFF UK):
  „On the non-existence of right almost split maps“
 • Dr. Sebastian Schwarzacher, Ph.D. (Katedra matematické analýzy MFF UK):
  „Collection of 3 papers on very teak solution to elliptic non-linear PDE’s“

Správní rada NFBB na své schůzi dne 12.12. 2017 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2017 takto:


Výroční cena 2017 v oboru fyzika se uděluje

RNDr. Martinu Kozákovi, Ph.D.
(Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK)
za práci
„Inelastic ponderomotive scattering of electrons at a high-intensity optical travelling wave in vakuum“


Výroční cena 2017 v oboru matematika se uděluje

Mgr. Jan Šarochovi, Ph.D.
(Katedra algebry MFF UK)
za práci
„On the non-existence of right almost split maps“


Výroční ceny byly uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 7. března 2018

doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB