Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2016


V soutěži byly posuzovány tyto práce:

Fyzika

 • Dipl. Ing. Dr. techn. Dominik Kriegner (Katedra fyziky kondenzovaných látek):
  Multiple-stable anisotropic magnetoresistance memory in antiferromagnetic MnTe
 • RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. (Fyzikální ústav UK):
  Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor interface
 • Mgr. Nicola Jancay (Katedra fyziky atmosféry):
  Časové škály proměnlivosti teplot vzduchu v Evropě

Informatika

 • soutěž nebyla obsazena

Matematika

 • RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky):
  soubor 5 prací s názvem Asymptotic and Stochastic Perspectives on Errors–in–variables

Správní rada NFBB na své schůzi dne 3. 1. 2017 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2016 takto:


Výroční cena 2016 v oboru fyzika se uděluje

Dipl. Ing. Dr. techn. Dominiku Kriegnerovi
(Katedra fyziky kondenzovaných látek)
za práci
Multiple-stable anisotropic magnetoresistance memory in antiferromagnetic MnTe


Výroční cena 2016 v oboru matematika se uděluje

RNDr. Michalu Peštovi, Ph.D.
(Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky)
za soubor 5 prací
Asymptotic and Stochastic Perspectives on Errors–in–variables


Výroční ceny byly uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 1. března 2017.

doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB