Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2015

V oboru fyzika byly do soutěže přihlášeny tyto práce:

  1. RNDr. Richard Řezníček a spoluautoři: Hyperfine field and electronic structure of magnetite below the Verwey transition, Phys. Rev. B, 125-134 (2015),
  2. Mgr. Vojtěch Witzany a spoluautoři: Free motion around black holes with discs or rings: between integrability and chaos-IV. Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 451, 1770 -1794, 2015.

V oboru informatika: soutěž nebyla obsazena.

V oboru matematika: soutěž nebyla obsazena.

Správní rada NFBB na své schůzi dne 16. prosince 2015 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2015 takto:

výroční cena v oboru fyzika se uděluje

RNDr. Richardu Řezníčkovi, Ph.D.,

z katedry fyziky nízkých teplot MFF UK
za práci

Hyperfine field and electronic structure of magnetite below the Verwey transition.


Výroční cena byla udělena na zasedání vědecké rady MFF UK dne 2. března 2016.

doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB