Výroční cena 2012

Správní rada NFBB na své schůzi dne 19. 12. 2012 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a  informatika za r. 2012 takto:

V oboru fyzika:

Mgr. Ladislav Benda, PhD., Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
za práci On the role of mercury in the non-covalent stabilisation of consecutive U-HgII-U metal-mediated nucleic acid base pairs: metallophilic attraction enters the world of nucleid acids

V oboru informatika:

Soutěž nebyla obsazena

V oboru matematika:

Soutěž nebyla obsazena

Výroční cena bude slavnostně udělena při zahájení konference Week of Doctoral Students 2013 dne 4. 6. 2013.

Laureát soutěže představí vítěznou práci formou plenární přednášky na konferenci Week of Doctoral Students 2013.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady