Výroční cena 2011

Správní rada NFBB na své schůzi dne 21. 12. 2011 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a  informatika za r. 2011 takto:

V oboru fyzika:

Soutěž nebyla obsazena

V oboru informatika:

Soutěž nebyla obsazena

V oboru matematika:

RNDr. Ondřej Kurka, PhD., Katedra matematické analýzy, MFF UK
za práci Optimal quality of exceptional points for the Lebesgue density theorem

Mgr. Benjamin Vejnar, Katedra matematické analýzy, MFF UK
za práci Topological compactification

Výroční ceny byly slavnostně uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 8. 2. 2012.

Laureáti soutěže představí vítěznou práci formou plenární přednášky na konferenci Week of Doctoral Students 2012.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady