Výroční cena 2010

Správní rada NFBB na své schůzi dne 15. 12. 2010 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a  informatika za r. 2010 takto:

V oboru fyzika:

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D., AÚUK a AÚ AV ČR
za soubor prací pod názvem Radiation of accretion discs around compact objects

V oboru informatika:

RNDr. David Hoksza, Ph.D., KSI MFF UK
za práci Density-based classification of protein structures using iterative TM-score

V oboru matematika:

RNDr. Martin Branda, Ph.D., KPMS MFF UK
za soubor prací pod názvem Dva přístupy k optimálnímu rozhodování ve financích za pomoci stochastického programování

Výroční ceny byly slavnostně uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 9.2.2011.

Laureáti soutěže představí vítěznou práci formou plenární přednášky na konferenci Week of Doctoral Students 2011.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady