Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2009

Správní rada NFBB na své schůzi dne 11. 12. 2009 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2009 takto:

V oboru fyzika:

V oboru informatika:

V oboru matematika:

Mgr. Alexandr Kazda, katedra matematické analýzy
za práci Convergence in Möbius number systems


Výroční cena byla slavnostně udělena na zasedání vědecké rady MFF UK dne 10. února 2010.

Laureát soutěže představí vítěznou práci formou plenární přednášky na konferenci Week of Doctoral Students 2010.


Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady