Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2008

Správní rada NFBB na své schůzi dne 14. 11. 2008 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2008 takto:

V oboru fyzika:

Soutěž nebyla obsazena

V oboru informatika:

RNDr. Pavel Surynek. PhD.
katedra teoretické informatiky a matematické logiky
za soubor 4 prací z oboru umělé inteligence na téma Automatické plánování

V oboru matematika:

Mgr. Antonín Procházka, katedra matematické analýzy
za práci Winning tactics in a geometrical game
a
Mgr. Jan Šaroch, katedra algebry
za dvě práce se spoluautory na téma Teleskopické hypotézy pro kategorii modulů.

Správní rada dále rozhodla udělit Mimořádnou cenu NFBB 2008

kolektivu studentů oboru informatika ve složení
Jakub Gemrot, Michal Bída, Rudolf Kadlec, Ondřej Burkert, Jan Havlíček vedoucí týmu Mgr. Cyril Brom, PhD., kabinet softwaru a výuky informatiky

za softwarový produkt Pogamut


Ceny byly slavnostně uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 4. února 2009.

Laureáti soutěže představí vítězné práce formou plenárních přednášek na konferenci Week of Doctoral Students 2009.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady