Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2006

Správní rada NFBB na své schůzi dne 15. 12. 2006 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2006 takto:

V oboru fyzika:

Soutěž nebyla obsazena

V oboru informatika:

RNDr. Tomáši Skopalovi, PhD. (katedra softwarového inženýrství) za práci On Fast Non-metric Similarity Search by Metric Access Methods

V oboru matematika:

Mgr. Aleně Černíkové, PhD., roz. Koubkové (katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky) za soubor 7 prací o sekvenčních metodách detekce změn ve statistických modelech

Ceny budou slavnostně uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 7. března 2007.

Laureáti soutěže představí vítězné práce formou plenárních přednášek na konferenci Week of Doctoral Students 2007.


Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady