Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2004

Správní rada NFBB na své schůzi dne 17. 12. 2004 rozhodla o udělení výročních ceny v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2004 takto:

V oboru fyzika

Mgr. Jiřímu Pavlů,
(Katedra elektroniky a vakuové fyziky)

za soubor prací

Prachová zrna v kosmickém prostoruV oboru informatika

Mgr. Jakubovi Černému,
(katedra aplikované matematiky MFF UK)

za práci

Geometric graphs with no three disjoint edgesV oboru matematika

Mgr. Pavlu Růžičkovi, PhD.,
(katedra algebry MFF UK)

za soubor 2 prací pod názvem

Reprezentace algebraických distributivních svazů


Ceny budou uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK v dubnu 2005.

Očekává se, že laureáti soutěže představí vítězné práce formou plenárních přednášek na konferenci Week of Doctoral Students 2005.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady