Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2003

Správní rada NFBB na své schůzi dne 16. 12. 2003 rozhodla o udělení výroční ceny v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2003 takto:

V oboru fyzika

Mgr. Vladimíru Kopeckému,
(Fyzikální ústav Univerzity Karlovy)

za práci

Vibrační spektroskopie a počítačové modelování proteinů- stavění interdisciplinárních mostůV oboru matematika

RNDr. Jiřímu Spurnému, PhD.,
(Katedra matematické analýzy UK MFF)

za soubor prací

Baireovské a borelovské funkce v Choquetově teorii prostorů testovacích funkcíV oboru informatika

  • soutěž nebyla obsazena

Ceny byly uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 4.2. 2004.

Laureáti soutěže představí vítězné práce formou plenárních přednášek na konferenci Week of Doctoral Students 2004.