Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2002

Správní rada NFBB na své schůzi dne 13. 12. 2002 rozhodla o udělení výroční ceny v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a  informatika za r. 2002

RNDr. Daliboru Pražákovi, PhD.,
katedra matematické analýzy MFF UKza 2 práce v oboru matematika

On finite fractal dimension of the attractor for the wave equation with nonlinear damping” a „Large time behavior via the method of l-trajectories” (spolu s J. Málkem)

Cena byla udělena na zasedání vědecké rady MFF UK dne 5.2. 2003.

Laureát Ceny NFBB 2002 bude prezentovat odměněné práce proslovením plenární přednášky „Large Time Behavior of Dissipative Equations and the Method of Trajectories” na konferenci Week of doctoral students 2003.