Laureáti 2001 - 1999

2001

Mgr. Oleg Syschenko
Soubor 17 prací z oblasti magnetismu
Ing. Tomáš Doležel, PhD.
Couches minces et branes en cosmologie et leur perturbations
Mgr. Jan Kuneš
Soubor 4 prácí o výpočtu optických a magnetických parametrů materiálů
Mgr. Miroslav Pospíšil
Soubor 5 prací z chemické fyziky
RNDr. Daniel Hlubinka, PhD.
Soubor 3 prací z teorie pravděpodobnosti
RNDr. Ondřej Kalenda, PhD.
Valvidia compact spaces in topology and Banach space theory

2000

Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
Soubor prací o dynamice přirozených těles sluneční soustavy
Mgr. Ondřej Kalenda, Dr.
Soubor 4 prací z oboru separabilních Banachových prostorů
Mgr. Michal Kulich, PhD.
Dvě práce o hazardních regresních modelech v analýze přežití
RNDr. Pavel Valtr, Dr.
Soubor 3 prací z teorie grafů
Mgr. Štěpán Holub
Local and global cyclicity in free semigroups

1999

Mgr. Martin Čížek
Soubor 5 prací o rezonančních procesech při srážkách nízkoenergetických elektronů s dvouatomovými molekulami
Mgr. Jaroslav Zamastil
Renormalized perturbation theory for quartic anharmonic oscillator
Mgr. Tomáš Doležal
Cardinality constraints for n-ary relationship types
Mgr. Ondřej Kalenda, Dr.
Soubor 3 prací o Valvidiových kompaktních prostorech
Mgr. Petr Knobloch, Dr.
Dvě práce o diskretizaci Stokesova problému s nestandardními okrajovými podmínkami
Mgr. Miroslav Zelený, Dr.
Dvě práce z teorie borelovských množin
Mgr. Daniel Hlubinka, PhD.
Práce o vlastnostech nosiče rozdělení vektoru dvou náhodných veličin s hodnotami v polských prostorech

Zvláštní uznání

Mgr. Pavel Šolín, PhD.
Soubor 4 prací a softwarový systém pro numerické řešení Eulerovývh rovnic a jejich aplikací v mechanice kapalin